Prosjekter

I Rambøll jobber våre ingeniører, arkitekter og konsulenter med en lang rekke spennende og utfordrende prosjekter. Vi har store og små prosjekter både lokalt, nasjonalt og i utlandet, og jobber for at kundene og brukerne skal få de beste og mest bærekraftige løsningene.


DONG Energy offshore vindmøllepark

Anholt Offshore vindmøllepark, som ble ferdigstilt i 2013, er verdens tredje største offshore vindmøllepark. Vindmølleparken ligger i Kattegat og produserer energi tilsvarende et årlig energiforbruk på 400.000 husholdninger, eller 4 % av Danmarks totale energiforbruk.

Vattenfall Kraftverk

Rambøll har fullført to store RCM prosjekter (Reliability Centered Maintenance) på et av Vattenfalls kraftverk i Danmark.

Vedlikeholdsundersøkelser og asset management-implementering ved dansk avfallsforbrenningsanlegg

Amager Resource Centre (ARC) er et dansk firma for avfallsforbrenning med fokus på bærekraft. Gjenbruksstasjonen har over 800 000 besøk hvert år, og avfallsforbrenningsanlegget mottar og prosesserer avfall fra over 550 000 hjem og 45 000 virksomheter. Dette avfallet omgjøres til energi som leveres i form av elektrisitet og fjernvarme til mer enn 150 000 hjem. Det nåværende avfallsforbrenningsanlegget skal avvikles i 2017 og erstattes av verdens mest moderne avfallsforbrenningsanlegg, utviklet av Rambøll.

Systematisering og optimering av vedlikeholdssystemet i Hafslund

Hafslund leverer miljøvennlig varme og varmtvann til store deler av Oslos befolkning via byens fjernvarmeforsyningsnett. I 2013 produserte Hafslund 1,7 TWh (milliarder kWh) fjernvarme, tilsvarende 20 % av Oslos varmebehov, eller nærmere bestemt 170 000 husholdninger. Hafslund er landets største leverandør av fjernvarme og er ansvarlig for 36 % av all fjernvarmen som produseres i Norge.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites