Prosjekter

I Rambøll jobber våre ingeniører, arkitekter og konsulenter med en lang rekke spennende og utfordrende prosjekter. Vi har store og små prosjekter både lokalt, nasjonalt og i utlandet, og jobber for at kundene og brukerne skal få de beste og mest bærekraftige løsningene.


Vedlikeholdsundersøkelser og asset management-implementering ved dansk avfallsforbrenningsanlegg

Amager Resource Centre (ARC) er et dansk firma for avfallsforbrenning med fokus på bærekraft. Gjenbruksstasjonen har over 800 000 besøk hvert år, og avfallsforbrenningsanlegget mottar og prosesserer avfall fra over 550 000 hjem og 45 000 virksomheter. Dette avfallet omgjøres til energi som leveres i form av elektrisitet og fjernvarme til mer enn 150 000 hjem. Det nåværende avfallsforbrenningsanlegget skal avvikles i 2017 og erstattes av verdens mest moderne avfallsforbrenningsanlegg, utviklet av Rambøll.

Klemetsrud avfallsforbrenningsanlegg

Oslo kommune har etablert en integrert løsning for avfallsforbrenning, energigjenvinning og fjernvarme på Klemetsrud som bidrar til en økt anvendelse av fornybar energi. Rambøll har vært en sentral rådgiver for kommunen i denne prosessen.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites