Prosjekter

I Rambøll jobber våre ingeniører, arkitekter og konsulenter med en lang rekke spennende og utfordrende prosjekter. Vi har store og små prosjekter både lokalt, nasjonalt og i utlandet, og jobber for at kundene og brukerne skal få de beste og mest bærekraftige løsningene.


Nytt biogassanlegg i Maabjerg

Biogassanlegget i Maabjerg har økt konkurranseevnen til lokalt landbruk og redusert utslippene fra energisektoren. Rambøll har vært rådgiver for prosjektet.

Varmeplan for Fjernvarme Fyn

Rambøll har utført en strategisk utviklingsplan for Fjernvarme Fyn som er til støtte for kunden i deres dialog med de lokale myndighetene.

Bekkelaget biogassanlegg

Rambøll har bistått i arbeidet med å omlegge Norges største gassoppgraderingsanlegg til å produsere biodrivstoff.

Solfangerprosjekt i Akershus EnergiPark

Rambøll Energi er byggherrerådgiver for Akershus Energi AS i forbindelse med etablering av et solfangeranlegg som bygges i tilknytning til Akershus EnergiPark. Anlegget vil bli det største solfangeranlegget i Norge.

Store solenergianlegg

Rambøll har siden 1990 levert rådgivningstjenester i forbindelse med å utvikle og etablere store solenergianlegg i Danmark. Anleggene varierer i størrelse fra ca. 200 m2 til 18.000 m2

Biodrivstoff som et bærekraftig alternativ for luftfartsindustrien

Med industrialisering av kjente teknologier kan biodrivstoff utgjøre en bærekraftig strategi i den norske luftfartsindustrien innen 2025. Men det krever inntekter fra all biprodukter i bioraffineri for å gjøre strategien lønnsom, i følge Rambølls rapport.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites