Prosjekter

I Rambøll jobber våre ingeniører, arkitekter og konsulenter med en lang rekke spennende og utfordrende prosjekter. Vi har store og små prosjekter både lokalt, nasjonalt og i utlandet, og jobber for at kundene og brukerne skal få de beste og mest bærekraftige løsningene.


Konseptstudie for en ny brønnhodeplattform i Snorre-feltet

Snorre-feltet i den norske delen av Nordsjøen videreutvikles og det lages to nye alternative løsninger for en ny brønnhodeplattform. Rambøll ble utnevnt til å gi konseptuelle anbefalinger for anlegget.

Fakkelgassgjenvinning på Syd Arne

Utslipp av hydrokarboner fra plattformer og raffinerier er en luftforurensningskilde, og det er et sterkt initiativ i industrien for å finne miljøvennlige løsninger. Rambøll Olje & Gass har betydelig erfaring på dette området, og har nylig ferdigstilt design av et fakkelgassgjenvinningssystem for Nordjsø-plattformen Syd Arne hvor Hess Denmark er operatørselskap.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites