Prosjekter

I Rambøll jobber våre ingeniører, arkitekter og konsulenter med en lang rekke spennende og utfordrende prosjekter. Vi har store og små prosjekter både lokalt, nasjonalt og i utlandet, og jobber for at kundene og brukerne skal få de beste og mest bærekraftige løsningene.


Ras Statland

Rambøll har utført grunnundersøkelser og vurdert sikkerhet, stabilitet og sikring av området etter ras.

Tjuvholmen

Tjuvholmen utenfor Aker Brygge er det første delprosjektet i Fjordbyen Oslo. Omgitt av natur på alle kanter blir det boliger med handel, kulturtilbud og gateliv rett utenfor vinduet.

Lerkendal hotell, kontor og kongressenter - Geoteknikk

Rambøll har utført grunnundersøkelser og geoteknisk prosjektering for bygging av hotell, kontor og kongressenter i Trondheim.

Miljøbygget

Miljøbygget i Professor Brochs gate 2 i Trondheim framstår som et nasjonalt forbildeprosjekt og landets mest energivennlige bygg. Bygget ble kåret til Årets bygg 2009. Rambøll har bidratt med flere fag til prosjektet.

Regional havstigning Torvet

En stigning av havnivået på Vestlandet, som generell heving på permanent basis, og i kombinasjon med ekstreme periodiske variasjoner, vil forsterke de negative skadevirkninger vi allerede opplever som følge av tidvis ekstremt høye tidevannsforhold.

Stortorvet i Fredrikstad

Stortorvet er Fredrikstads storstue. Det skal være et formelt rom, en kulturarena og markedsplass, men også et hverdagstorg og sted for uformelle møter.  

Storøya grendesenter

Rambøll har vært engasjert som tverrfaglig rådgiver for det nye grendesenteret på det tidligere flyplassområdet på Fornebu i Bærum.

Buen kulturhus

Med etableringen av Buen kulturhus har Mandal kommune tatt aktive grep for å få til en ønsket byutvikling i området. Som flerfaglig rådgiver har Rambøll har bidratt til å virkeliggjøre kommunens visjoner om et levende og attraktivt byrom.

Buen kulturhus

Belysningskonsept for kulturhuset Buen i Mandal.

Landskapsarkitektur ved Storøya Grendesenter

Storøya grendesenter er en del av den store utbyggingen på den tidligere flystripen på Fornebu. I prosjektløsningen har Rambøll lagt vekt på natur og miljøhensyn.  

Hamsunsenteret

Hamsunsenteret ble i 2009 etablert som et nasjonalt senter som skal presentere nobelprisvinneren Knut Hamsun, hans liv og forfatterskap. På grunn av byggets arkitektoniske utforming, utført av den verdenskjente arkitekten Steven Toll, måtte Rambøll finne helt spesielle løsninger for at bygget skulle kunne oppføres innenfor eksisterende regelverk.

Moelv – ny togstasjon og sentrumsgate

Rambøll har vært en sentral bidragsyter for 2 viktige byutviklingsprosjekter i Moelv: Vi har stått for prosjekteringen av et nytt togstasjon, og et nytt sentrumsgate med tilhørende gatetun som binder disse sammen.

Utvikling av kollektivknutepunkt Oslo S

Rambøll bidrar i utviklingen av området rundt Oslo S, som er Osloregionens mest sentrale målpunkt og byttepunkt for reisende med kollektivtrafikk.

E6 Oppdal sentrum

Rambøll har utarbeidet byggeplan og konkurransegrunnlag for ny E6 fra Mjøen til Ålma, gjennom Oppdal sentrum.

Harpa konsert-og konferansesenter

Det nye konsert-og konferansesenteret i Reykjavik, Island er designet utelukkende ved hjelp av digitale 3D-modeller. Denne teknologien har gjort det mulig å skape en unik arkitektur.

Rygge Ungdomsskole

Høsten 2016 kunne de første elevene entre den nybygde Rygge Ungdomsskole – tre måneder før planlagt åpning. Rambøll har hatt prosjekteringsledelse for skolen, og vært inne med en rekke fag.

Jordal Amfi

Rambøll gjennomfører i samarbeid med Hille Melbye Arkitekter forprosjekt for nye Jordal Amfi.

Ny E134 gjennom Kongsberg

Rambøll har utarbeidet et forslag til reguleringsplan for ny E134 fra Damåsen til Saggrenda.

Tullinkvartalet

Entra Eiendom ønsker å vitalisere Tullinkvartalet og legge til rette for at Universitetet samler sin virksomhet i sentrum. Rambøll utarbeider reguleringsplan med konsekvensutredning i samarbeid med MAD arkitekter, og leder den flerfaglige prosjekteringsgruppa for prosjektet.

Nytt Nasjonalmuseum

Det nye nasjonalmuseet på Vestbanen i Oslo blir et kulturbygg i verdensklasse. Rambøll er komplett flerfaglig rådgiver i alle tekniske fag.

Røykenbadet

Det nye Røykenbadet har blitt et komplett helsebygg for innbyggerne i området, med offentlig svømmehall, treningssenter og helsetjenester. Rambøll har levert samtlige fag i prosjektet.

Ny kaffefabrikk for Joh. Johansson Kaffe AS

Rambøll med samarbeidspartnere har utarbeidet forprosjekt og totalentreprisegrunnlag for den nye fabrikken til Joh. Johansson Kaffe AS. Prosjektet har høye miljøambisjoner, og anlegget skal bygges i tre.

Oslo skatehall

Oslo Skatehall gir tak over hodet til hovedstadens mange skatere. Det flotte idrettsbygget er tilpasset brukerne, og er et viktig fritidstilbud til byens barn og unge.

Holmestrand stasjon

Rambøll har hatt ansvaret for byggeplanprosjekteringen av nytt dobbeltspor i tunnel fra Holmestrand til Nykirke, inkludert nye Holmestrand stasjon. Stasjonen er verdens første fjellstasjon for høyhastighetstog.

InterCity jernbane og knutepunktsutvikling i Moss

Med nytt dobbeltspor og en knutepunktstasjon i Moss sentrum skal Østfoldbanen få kortere reisetider, hyppigere avganger og økt kapasitet. Rambøll og Sweco samarbeider om prosjektering av strekningen, på oppdrag for Bane Nor.

Rambøll Norge AS

Rambøll Norge AS
Fakturamottak: Postboks 190 Økern, 0510 Oslo
Besøksadresse: Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00
Fax:22 51 80 01

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre nettsider

Andre nettsider