Prosjekter

I Rambøll jobber våre ingeniører, arkitekter og konsulenter med en lang rekke spennende og utfordrende prosjekter. Vi har store og små prosjekter både lokalt, nasjonalt og i utlandet, og jobber for at kundene og brukerne skal få de beste og mest bærekraftige løsningene.


Mongstad CHP-anlegg – CO2-fangst i verdensklasse

Mongstad Kraftvarmeverk som ligger på Statoils oljeraffineri på Mongstad, demonstrerer avansert kombinert varme- og kraftproduksjon basert på naturgass med et integrert banebrytende testanlegg for CO2-fangst og lagring.

Rehabilitering av 150 kV overføringslinjer på Studstrup kraftanlegg

Studstrup kraftanlegg leverer strøm til nettet gjennom en 2x150 kV overføringslinje til Trige transformatorstasjon. Som en del av oppussingen er påliteligheten av overføringslinjen sikret for de kommende årene.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites