Prosjekter

I Rambøll jobber våre ingeniører, arkitekter og konsulenter med en lang rekke spennende og utfordrende prosjekter. Vi har store og små prosjekter både lokalt, nasjonalt og i utlandet, og jobber for at kundene og brukerne skal få de beste og mest bærekraftige løsningene.


Vernebygg for ishavsskuta Aarvak

Rambølls arkitekter har prosjektert det markante nybygget som ligger i tilknytning til Ishavsmuseet på Brandal på Sunnmøre. Prosjektet ble opprinnelig vunnet etter seier i invitert arkitektkonkurranse.

Tine Meieriet Jæren

Tine Meieriet Jæren er Norges største og en av Europas mest moderne meierier. Rambøll har vært arkitekt for dette fremtidsrettede prosjektet.

Skagerak energi - nytt hovedkvarter

For et av Norges største kraftselskap har det vært viktig å være forankret lokalt. Hovedkvarteret for Skagerak Energi er «sydd inn» i sentrumskjernen i Porsgrunn. Å innplassere Telemarks største kontorbygg inn i et eksisterende småskala gatestruktur har vært en spennende faglig utfordring.

Sandviksboder 1 - interiør PWC

Som en videreføring av Rambøll’s arkitektoppdrag, har interiørarkitekt hatt som eget oppdrag å ivareta PwC sine spesielle ønsker og behov opp mot byggherre i forhold til sine nye lokaler i Sandviksboder 1.

1902-bygget på St. Olavs hospital

1902-bygget er det opprinnelige sykehuset i Trondheim fra 1902. Den gamle bygningen med antikvarisk verdi har blitt opprustet og tilpasset dagens standarder.

Kjøita Zenit

Det siste bygget som blir oppført langs Kjøita Elvebredd. Leilighetsbygget som Rambøll har produsert presentasjonsmateriell til blir noe helt for seg selv, både når det gjelder bokvaliteten og arkitektur.

Galtesund Panorama

Galtesund Panorama er 21 eksklusive leiligheter på toppen av Eurekabygget i Arendal med panoramautsikt over Galtesund.

FN-huset

FN-huset er et bærekraftig bygg med energieffektive løsninger for belysning, oppvarming og ventilasjon. Huset er kun bygd av materialer som kan resirkuleres.

Bogafjell kirke

Bogafjell kirke skulle ivareta mange brukere med ulike behov, noe som gjorde arbeidet med prosjektet utfordrende men også svært interessant for Rambølls arkitekter.

Nytt senter for Haukeland sykehus

Det nye barne- og ungdomssykehuset på Haukeland Universitetssjukehus setter barna i fokus og holder et høyt internasjonalt nivå. Senteret er tegnet av Rambøll, i samarbeid med KHR Arkitekter og PKA Arkitekter.

Områdereguleringsplan for Finnsnes sentrum

By- og tettstedsutvikling i Nord-Norge.

Farsund by fortettingsanalyse

Har Farsund by kapasitet til flere boliger? Rambøll har utarbeidet en fortettingsanalyse for Farsund by. Formålet med analysen var å  skaffe beslutningsrelevant kunnskap om en eventuell planprosess for boligfortetting i den erverdige byen.

MO-senter i Eidsvåg Kommunehus

De som har falt utenfor skal tilbys hjelp til å finne en trygg plass i samfunnet. På Mottaks- og oppfølgingssentret i Eidsvåg har Rambøll vært med på å skape et senter som gir trygge rammer for både brukere og ansatte.

Arena USF

Målsetting for prosjektet Arena USF var å etablere en optimal konsert- og festivalarena spesialtilpasset rytmisk musikk.

Nye Ny-Krohnborg

For prisbelønte Ny-Krohnborg har Rambøll vært arkitekt sammen med Arkitektgruppen Cubus, og i tillegg stått for prosjekteringen av de tekniske fagene.

PLUSSBY2050

Hovinbyen i Oslo skal bli et foregangsområde innen grønne og levende byer. Sammen med arkitektkontoret To Romturister har Rambøll utarbeidet vinnerforslaget til hvordan det kan gjøres.

Sandnes videregående skole

Rehabilitering, energioptimalisering og tilbygging av Sandnes videregående skole.

Speilen nærvarme

Speilen nærvarme ble kåret til «Årets lokale klimatiltak» på Zerokonferansen 2012. Rambøll har stått for komplett prosjektering av dette forbildeprosjektet.

Kvinnherad kulturskulesenter

Det nye kulturskolesenteret ble bygget i tilknytning til kulturhuset på Husnes i Kvinnherad kommune. Rambøll var både arkitekt og prosjekterende for dette spennende bygget.

Lekelandskapet i Verdensparken

I lekelandskapet i Verdensparken fungerer kunsten som klatrestativer, som skal oppmuntre til oppdagelse, lek og sosialt samspill for barn og voksne. Parken er ikke bare en lekeplass, men en møteplass for hele Groruddalen.

Parkbygget for Haukeland sykehus

Helse Bergen har bygget et nytt senter for nukleærmedisin/PET med tilhørende poliklinikk og sengeavdeling ved Haukeland universitetssykehus. Rambøll har bidratt som arkitekt og rådgiver innen bygge-, brann-, vvs- og elektroteknikk.

Heimdal videregående skole

Heimdal Videregående skole og idrettshall har løftet en hel bydel og blitt en arena for læringsglede, idrett og kreativ utfoldelse. Rambøll har stått for arkitektur og alle tekniske fag i prosjektet.

Avinor NORAP Radarprogram

Radaranleggene vil effektivisere flytrafikken, sikre økt kontinuitet for de reisende og bidra til å nå målet om nullvekst i utslippene fra norsk luftfart.

Steinkjer barneskole

Nye Steinkjer barneskole har blitt et åpent og inviterende bygg for lek og læring. Prosjektet er et samarbeid med totalentreprenør Skanska.

Damsgård skole

Med miljøvennlige løsninger og inkluderende arkitektur har Damsgård skole blitt et levende sted for lek og læring, til glede for både elever og lærere.

Kistefos Museum ”The twist”

Med «The Twist» har Kistefos museum fått et ikonisk nytt bygg som også fungerer som gangbro over Randselva. Plassert midt i en skulpturpark og med en helt unik design har museet også blitt en skulptur i seg selv.

Digibygg Gol, et av tidenes mest digitale byggeprosjekt

Sambruksstasjonen på Gol er et hundre prosent papirløst byggeprosjekt, og vil endre måten byggebransjen jobber på.

Røykenbadet

Det nye Røykenbadet har blitt et komplett helsebygg for innbyggerne i området, med offentlig svømmehall, treningssenter og helsetjenester. Rambøll har levert samtlige fag i prosjektet.

Griegkvartalet - musikkteater og kulturarenaklynge

Rambøll har levert en omfattende mulighetsstudie og skisseprosjekt for nytt musikkteaterbygg knyttet til Grieghallen i Bergen.

InterCity jernbane og knutepunktsutvikling i Moss

Med nytt dobbeltspor og en knutepunktstasjon i Moss sentrum skal Østfoldbanen få kortere reisetider, hyppigere avganger og økt kapasitet. Rambøll og Sweco samarbeider om prosjektering av strekningen, på oppdrag for Bane Nor.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites