Prosjekter

I Rambøll jobber våre ingeniører, arkitekter og konsulenter med en lang rekke spennende og utfordrende prosjekter. Vi har store og små prosjekter både lokalt, nasjonalt og i utlandet, og jobber for at kundene og brukerne skal få de beste og mest bærekraftige løsningene.


Frydenhaug skole

Frydenhaug skole er en interkommunal grunnskole og ressurssenter for elever med nedsatt funksjonsevne og ekstra tilretteleggingsbehov.

Grefsen skole

Grefsen skole er en barneskole, for 1.–7. trinn. Fem av de ti eksisterende byggene er oppført på Byantikvarens "gule liste", og er bevart. Øvrige bygg er revet til fordel for et nytt og moderne bygg.

Fisketorget

Torget i Bergen har en lang og viktig historie i Bergen sentrum. Livet på området, dag som natt, er med til å gi Bergen sin særlige stemning rundt havnen og sjøen.

Boligområde Haga Vest

Planområdet ligger nordvest i Sola kommune og er avgrenset av rv. 509 i vest og jordbrukslandskap i øst. I vest ligger den utbygde delen av Tananger, med bolig- og sentrumsbebyggelse, og næring og industri lokalisert rundt Risavika.

Secret Garden

Secret Garden er et bolig-prosjekt der det er lagt stor vekt på at hagen skal bli et attraktivt element, som bade skal være fin å oppholde seg I, og fin å se ned på fra leilighetene. Utearealet er omlag 13 da. stort.

Moelv gatetun

Gatetunet i Moelv er en sideakse fra sentrumsgaten, og forbinder jernbanestasjonen til denne.

Stjørdal Kulturhus

Stjørdal Kulturpark skal fungere som hele byens kulturelle møteplass, med karakter av et grønt sentrum som skaper rom for mangfoldighet for både mennesker, dyr og planter.

Teglverket skole

Høsten 2015 åpnet nye Teglverket skole på Hasle i Oslo.

Middelalderparken

Utgangspunktet for landskapsplanen er omlegging av Follobanen og kravet om opparbeidelse av park etter at anlegget er avsluttet.

Nordre Akershuskai

Prosjektet omfatter en generell opprustning, der hovedmålet er å rydde opp og legge forholdene bedre til rette for allmennheten.

Biblioteksplassen

Den eksisterende plass bak Bergen bibliotek oppgraderes i 3 ulike områder, som alle henter identitet fra nåværende situasjon.

Midtfjell boligområde

Kommunen samarbeider med flere utbyggingsfirmaer av boliger, om utviklingen av området. Det er utarbeidet områdeplan med tilhørende konsekvensutredning og videre utarbeides detaljreguleringsplan for 1. byggetrinn.

Lervig Øya

En tidligere industrihalvøy i Stavanger Øst er konvertert til et boligområde, der samspillet mellom fire høyhus og det omkringliggende landskapet skaper grunnlaget for gode boforhold og trivselsrike utearealer.

Lekeplass på Arendal Torg

Det tradisjonsrike Torvet i Arendal har de senere år fremstått relativt folketomt, bortsett fra i noen hektiske sommermåneder med is-spisende turister og enkelte arrangementer. Derfor ble det våren 2015 bevilget penger til en ny lekeplass for å forsøke å trekke flere mennesker dit, og Rambøll Arendal ble engasjert.

Havnegata i Holmestrand

Med Rambølls hjelp har havnefronten i Holmestrand blitt ny.

E10 Hålogalandsvegen

Rambøll står for detaljregulering av tre delstrekninger på E10, RV85 og RV83 langs Hålogalandsvegen i Sortland, Skånland og Evenes. Hovedmålene for prosjektet er redusert reisetid og bedre regularitet og robusthet på strekningene. /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}

Gåsaparken

Rambøll har vært med å oppruste Gåsaparken, som ligger ved den ikoniske trehusbebyggelsen på Bakklandet i Trondheim. Parken er et samlingspunkt for hele bydelen, og ligger plassert langs bredden av Nidelva.

Områdereguleringsplan for Finnsnes sentrum

By- og tettstedsutvikling i Nord-Norge.

Flomsikring av Mjøndalen

Rambøll har utført forprosjekt og reguleringsplan for flomsikring av Mjøndalen.

Stavanger Forum

Rambøll har stått for detaljprosjekteringen av det nye byrommet i Stavanger, kalt Stavanger Forum.

Stortorvet i Fredrikstad

Stortorvet er Fredrikstads storstue. Det skal være et formelt rom, en kulturarena og markedsplass, men også et hverdagstorg og sted for uformelle møter.  

Jesperudjordet

Den nye bydelsparken på Jesperudjordet er del av områdeløft for Stovner og Groruddalssatsningen. Parken skal gi et bedre aktivitetstilbud, øke tryggheten og gjøre området attraktivit for lokalbefolkningen.

Fauske Tower Hotell og kulturhus

Med nytt hotell, kulturhus og byrom får innbyggerne i Fauske et levende sentrum med gode møteplasser. Dagens Fauske hotell har en svært sentral posisjon i byen og fungerer som Fauskes storstue. Rambøll er engasjert av Stadssalg for å utarbeide reguleringsplan med konsekvensutredning for det nye hotellet og kulturhus i Fauske sentrum. I tillegg til hotell og kulturhus skal planen legge til rette for en offentlig pir og torg. 

E16 – Vossebanen, Arna-Stanghelle

Rambøll samarbeider med Sweco og oppdraget omfatter rådgivning, planlegging og detaljregulering av ny veg (E16) og jernbane (Vossebanen) fra Arna til Stanghelle/Helle.

Brumunddal torg

Som et ledd i transformasjonen av Brumunddal fra tettsted til by, har det vært viktig å skape en sentral samlingsplass for byens befolkning. Torget ligger sentralt plassert langs gågata i Brumunddal, og har blitt til gjennom en lang prosess i tett kontakt med interessegrupper og gårdeiere/næringsdrivende i sentrum, og med kommunen som aktiv premissgiver.

PLUSSBY2050

Hovinbyen i Oslo skal bli et foregangsområde innen grønne og levende byer. Sammen med arkitektkontoret To Romturister har Rambøll utarbeidet vinnerforslaget til hvordan det kan gjøres.

E6 Oppdal sentrum

Rambøll har utarbeidet byggeplan og konkurransegrunnlag for ny E6 fra Mjøen til Ålma, gjennom Oppdal sentrum.

Moelv – ny togstasjon og sentrumsgate

Rambøll har vært en sentral bidragsyter for to viktige byutviklingsprosjekter i Moelv: Vi har stått for prosjekteringen av et nytt togstasjon, og et nytt sentrumsgate med tilhørende gatetun som binder disse sammen.

E18 Knapstad–Retvet

Rambøll har blant annet utredet områdestabiliteten og løst en rekke geotekniske utfordringer ved den 6 kilometer lange strekningen av E18.

Utvikling av kollektivknutepunkt Oslo S

Rambøll bidrar i utviklingen av området rundt Oslo S, som er Osloregionens mest sentrale målpunkt og byttepunkt for reisende med kollektivtrafikk.

Lekelandskapet i Verdensparken

I lekelandskapet i Verdensparken fungerer kunsten som klatrestativer, som skal oppmuntre til oppdagelse, lek og sosialt samspill for barn og voksne. Parken er ikke bare en lekeplass, men en møteplass for hele Groruddalen.

Damsgård skole

Med miljøvennlige løsninger og inkluderende arkitektur har Damsgård skole blitt et levende sted for lek og læring, til glede for både elever og lærere.

E18 Knapstad - Akershus grense

Rambøll har vært ansvarlig for prosjekteringen av den nye E18-strekningen gjennom Østfold, fra Akershus grense til Knapstad i Hobøl kommune. Den nye motorveien sikrer mer forutsigbar fremkommelighet forbi tettstedene i fylket, og økt kapasitet for tungtrafikk.

Heimdal videregående skole

Heimdal Videregående skole og idrettshall har løftet en hel bydel og blitt en arena for læringsglede, idrett og kreativ utfoldelse. Rambøll har stått for arkitektur og alle tekniske fag i prosjektet.

E18 Ny Varoddbru

Rambøll er ansvarlig for detaljprosjekteringen av ny Varoddbru på E18 i Kristiansand kommune.

Ny E134 gjennom Kongsberg

Rambøll har utarbeidet et forslag til reguleringsplan for ny E134 fra Damåsen til Saggrenda.

RV555 Kolltveit - Storavatnet

Mellom Sotra og Bergen er det stort behov for bedre transportkapasitet og fremkommelighet. Oppgraderingen av RV555 er et viktig ledd for å få til dette.

Avinor NORAP Radarprogram

Radaranleggene vil effektivisere flytrafikken, sikre økt kontinuitet for de reisende og bidra til å nå målet om nullvekst i utslippene fra norsk luftfart.

Steinkjer barneskole

Nye Steinkjer barneskole har blitt et åpent og inviterende bygg for lek og læring. Prosjektet er et samarbeid med totalentreprenør Skanska.

Tullinkvartalet

Entra Eiendom ønsket å vitalisere Tullinkvartalet og legge til rette for at Universitetet kunne kunne samle sin virksomhet i sentrum. Rambøll utarbeidet reguleringsplan med konsekvensutredning i samarbeid med MAD arkitekter, og ledet den flerfaglige prosjekteringsgruppa for prosjektet.

Digibygg Gol, et av tidenes mest digitale byggeprosjekt

Sambruksstasjonen på Gol er et hundre prosent papirløst byggeprosjekt, og vil endre måten byggebransjen jobber på.

InterCity jernbane og knutepunktsutvikling i Moss

Med nytt dobbeltspor og en knutepunktstasjon i Moss sentrum skal Østfoldbanen få kortere reisetider, hyppigere avganger og økt kapasitet. Rambøll og Sweco samarbeider om prosjektering av strekningen, på oppdrag for Bane Nor.

Tromsø lufthavn

Tromsø lufthavn er et viktig knutepunkt som forbinder nord og sør, inn- og utland. Dagens flyplass har for liten kapasitet for å håndtere den økte trafikken. Rambøll/Nordic skal bidra til å gjøre flyplassen mer effektiv og brukervennlig, med kapasitet for framtidens flytrafikk. 

Ny kaffefabrikk for Joh. Johansson Kaffe AS

Rambøll med samarbeidspartnere har utarbeidet forprosjekt og totalentreprisegrunnlag for den nye fabrikken til Joh. Johansson Kaffe AS. Prosjektet har høye miljøambisjoner, og anlegget skal bygges i tre.

Røykenbadet

Det nye Røykenbadet har blitt et komplett helsebygg for innbyggerne i området, med offentlig svømmehall, treningssenter og helsetjenester. Rambøll har levert samtlige fag i prosjektet.

Griegkvartalet - musikkteater og kulturarenaklynge

Rambøll har levert en omfattende mulighetsstudie og skisseprosjekt for nytt musikkteaterbygg knyttet til Grieghallen i Bergen.

Oslo skatehall

Oslo Skatehall gir tak over hodet til hovedstadens mange skatere. Det flotte idrettsbygget er tilpasset brukerne, og er et viktig fritidstilbud til byens barn og unge.

Holmestrand stasjon

Rambøll har hatt ansvaret for byggeplanprosjekteringen av nytt dobbeltspor i tunnel fra Holmestrand til Nykirke, inkludert nye Holmestrand stasjon. Stasjonen er verdens første fjellstasjon for høyhastighetstog.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites