Prosjekter

I Rambøll jobber våre ingeniører, arkitekter og konsulenter med en lang rekke spennende og utfordrende prosjekter. Vi har store og små prosjekter både lokalt, nasjonalt og i utlandet, og jobber for at kundene og brukerne skal få de beste og mest bærekraftige løsningene.


Nytt senter for Haukeland sykehus

Det nye barne- og ungdomssykehuset på Haukeland Universitetssjukehus setter barna i fokus og holder et høyt internasjonalt nivå. Senteret er tegnet av Rambøll, i samarbeid med KHR Arkitekter og PKA Arkitekter.

Bogafjell kirke

Bogafjell kirke skulle ivareta mange brukere med ulike behov, noe som gjorde arbeidet med prosjektet utfordrende men også svært interessant for Rambølls arkitekter.

Tine Meieriet Jæren

Tine Meieriet Jæren er Norges største og en av Europas mest moderne meierier. Rambøll har vært arkitekt for dette fremtidsrettede prosjektet.

Byscenen - Trondhjems arbeiderforening

Trondhjems Arbeiderforening ligger sentralt i Trondheim. En bygning med lang historie har blitt gjennopplivet som kulturhus, med scene, restuarant, kafè og nattklubb.

1902-bygget på St. Olavs hospital

1902-bygget er det opprinnelige sykehuset i Trondheim fra 1902. Den gamle bygningen med antikvarisk verdi har blitt opprustet og tilpasset dagens standarder.

Vernebygg for ishavsskuta Aarvak

Rambølls arkitekter har prosjektert det markante nybygget som ligger i tilknytning til Ishavsmuseet på Brandal på Sunnmøre. Prosjektet ble opprinnelig vunnet etter seier i invitert arkitektkonkurranse.

Kjøita Zenit

Det siste bygget som blir oppført langs Kjøita Elvebredd. Leilighetsbygget som Rambøll har produsert presentasjonsmateriell til blir noe helt for seg selv, både når det gjelder bokvaliteten og arkitektur.

Gigantplaner for Strømsheia

Mens rådmannen foreslår å knuse Strømsheia flat i løpet av 50 år, vil investorer heller bevare landskapet, bygge boliger og kontorer i 20 etasjer.

Galtesund Panorama

Galtesund Panorama er 21 eksklusive leiligheter på toppen av Eurekabygget i Arendal med panoramautsikt over Galtesund.

FN-huset

FN-huset er et bærekraftig bygg med energieffektive løsninger for belysning, oppvarming og ventilasjon. Huset er kun bygd av materialer som kan resirkuleres.

Toftøy skule

Toftøy skule er en moderne barneskole programmert og planlagt i samsvar med de siste læreplaner og dimensjonert for ca. 200 skoleelever og ca. 70 barn i SFO.

Campus Grimstad

Allerede lenge før åpningen høstet Campus Grimstad interesse og applaus både innenfor og langt utenfor Norges grenser. Rambøll har vært en sentral bidragsyter til dette bærekraftige bygget som huser et levende og inspirerende læringsmiljø for studentene på Sørlandet.

Kontorlokaler for Advokatkontoret Wikborg Rein

Totalrenovering av Wikborg Reins kontorlokaler i Handelens og Sjøfartens Hus i Bergen, til nye, lyse og tidsmessige lokaler, underordnet byggets stil og arkitektur.

Senterparken Åsane – Bolig og forretningsbygg

Bolig- og forretningsbygget Senterparken er en del av utviklingen med å omdanne kjøpesenterområdet Åsane Senter til et urbant bydelssentrum som innholder både boliger, kultur, næring og handel. Bygningen henvender seg mot et offentlig rom som når området er ferdig utviklet fremstår som et bilfritt, bymessig område.

Sandviksboder 1 - interiør PWC

Som en videreføring av Rambøll’s arkitektoppdrag, har interiørarkitekt hatt som eget oppdrag å ivareta PwC sine spesielle ønsker og behov opp mot byggherre i forhold til sine nye lokaler i Sandviksboder 1.

Skagerak energi - nytt hovedkvarter

For et av Norges største kraftselskap har det vært viktig å være forankret lokalt. Hovedkvarteret for Skagerak Energi er «sydd inn» i sentrumskjernen i Porsgrunn. Å innplassere Telemarks største kontorbygg inn i et eksisterende småskala gatestruktur har vært en spennende faglig utfordring.

Områdereguleringsplan for Finnsnes sentrum

By- og tettstedsutvikling i Nord-Norge.

Griegkvartalet

I en spennende mulighetsstudie for nytt opera- og konserthus i Bergen, illustrerer Rambøll idéen om å skape en åpen og attraktiv kulturarena-klynge av internasjonalt format, tilgjengelig for alle i hjertet av Bergen.

Farsund by fortettingsanalyse

Har Farsund by kapasitet til flere boliger? Rambøll har utarbeidet en fortettingsanalyse for Farsund by. Formålet med analysen var å  skaffe beslutningsrelevant kunnskap om en eventuell planprosess for boligfortetting i den erverdige byen.

Arena USF

Målsetting for prosjektet Arena USF var å etablere en optimal konsert- og festivalarena spesialtilpasset rytmisk musikk.

Ny MR Voss sykehus

Prosjektet innbefatter et tilbygg på tre etasjer på tilsammen 668 m² der det skal installeres ny MR-maskin.

Ågotnes ungdomsskule

Anlegget er planløst som en moderne og fleksibel kompaktskole etter de nyeste pedagogiske prinsipper.

Søråshøgda skole

Bergen kommunale bygg, BKB, skal gjennomføre utbygging og ombygging ved Søråshøgda skole.

Nye Ny-Krohnborg

For prisbelønte Ny-Krohnborg har Rambøll vært arkitekt sammen med Arkitektgruppen Cubus, og i tillegg stått for prosjekteringen av de tekniske fagene.

PLUSSBY2050

Hovinbyen i Oslo skal bli et foregangsområde innen grønne og levende byer. Sammen med arkitektkontoret To Romturister har Rambøll utarbeidet vinnerforslaget til hvordan det kan gjøres.

Lekelandskapet i Verdensparken

I lekelandskapet i Verdensparken fungerer kunsten som klatrestativer, som skal oppmuntre til oppdagelse, lek og sosialt samspill for barn og voksne. Parken er ikke bare en lekeplass, men en møteplass for hele Groruddalen.

Knarvik vidaregåande skule

Når tilbygget står ferdig høsten 2009 og det nye undervisningstilbudet er på plass, vil Knarvik vidergåande skule ha over 1000 elever og befeste posisjonen som en av de største skolene i Hordaland.

Sandnes videregående skole

Rehabilitering, energioptimalisering og tilbygging av Sandnes videregående skole.

Speilen nærvarme

Speilen nærvarme ble kåret til «Årets lokale klimatiltak» på Zerokonferansen 2012. Rambøll har stått for komplett prosjektering av dette forbildeprosjektet.

Kvinnherad kulturskulesenter

Det nye kulturskolesenteret ble bygget i tilknytning til kulturhuset på Husnes i Kvinnherad kommune. Rambøll var både arkitekt og prosjekterende for dette spennende bygget.

Parkbygget for Haukeland sykehus

Helse Bergen har bygget et nytt senter for nukleærmedisin/PET med tilhørende poliklinikk og sengeavdeling ved Haukeland universitetssykehus. Rambøll har bidratt som arkitekt og rådgiver innen bygge-, brann-, vvs- og elektroteknikk.

Heimdal videregående skole

Heimdal Videregående skole og idrettshall har løftet en hel bydel og blitt en arena for læringsglede, idrett og kreativ utfoldelse. Rambøll har stått for arkitektur og alle tekniske fag i prosjektet.

Damsgård skole

Med miljøvennlige løsninger og inkluderende arkitektur har Damsgård skole har blitt et levende sted for lek og læring, til glede for både elever og lærere.

Avinor NORAP Radarprogram

Radaranleggene vil effektivisere flytrafikken, sikre økt kontinuitet for de reisende og bidra til å nå målet om nullvekst i utslippene fra norsk luftfart.

Steinkjer barneskole

Nye Steinkjer barneskole har blitt et åpent og inviterende bygg for lek og læring. Prosjektet er et samarbeid med totalentreprenør Skanska.

Røykenbadet

Det nye Røykenbadet har blitt et komplett helsebygg for innbyggerne i området, med offentlig svømmehall, treningssenter og helsetjenester. Rambøll har levert samtlige fag i prosjektet.

InterCity jernbane og knutepunktsutvikling i Moss

Med nytt dobbeltspor og en knutepunktstasjon i Moss sentrum skal Østfoldbanen få kortere reisetider, hyppigere avganger og økt kapasitet. Rambøll og Sweco samarbeider om prosjektering av strekningen, på oppdrag for Bane Nor.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Other sites

Other sites