Prosjekter

I Rambøll jobber våre ingeniører, arkitekter og konsulenter med en lang rekke spennende og utfordrende prosjekter. Vi har store og små prosjekter både lokalt, nasjonalt og i utlandet, og jobber for at kundene og brukerne skal få de beste og mest bærekraftige løsningene.


Akershus Fjernvarme AS

Et av verdens mest effektive biomasseanlegg ligger i Lillestrøm utenfor Oslo. Rambøll har bistått Akershus Fjernvarme med planlegging og anskaffelse av dette imponerende anlegget.

Rehabilitering av 150 kV overføringslinjer på Studstrup kraftanlegg

Studstrup kraftanlegg leverer strøm til nettet gjennom en 2x150 kV overføringslinje til Trige transformatorstasjon. Som en del av oppussingen er påliteligheten av overføringslinjen sikret for de kommende årene.

Biopellets for CO2-nøytral varme i Frederiksværk

Med installeringen av en ny brenselkjel har Rambøll bidratt til at varmeforsyningen i Fredriksværk har blitt CO2-nøytral.

Biodrivstoff som et bærekraftig alternativ for luftfartsindustrien

Med industrialisering av kjente teknologier kan biodrivstoff utgjøre en bærekraftig strategi i den norske luftfartsindustrien innen 2025. Men det krever inntekter fra all biprodukter i bioraffineri for å gjøre strategien lønnsom, i følge Rambølls rapport.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites