Prosjekter

I Rambøll jobber våre ingeniører, arkitekter og konsulenter med en lang rekke spennende og utfordrende prosjekter. Vi har store og små prosjekter både lokalt, nasjonalt og i utlandet, og jobber for at kundene og brukerne skal få de beste og mest bærekraftige løsningene.


Varmeplan for Fjernvarme Fyn

Rambøll har utført en strategisk utviklingsplan for Fjernvarme Fyn som er til støtte for kunden i deres dialog med de lokale myndighetene.

Akershus Fjernvarme AS

Et av verdens mest effektive biomasseanlegg ligger i Lillestrøm utenfor Oslo. Rambøll har bistått Akershus Fjernvarme med planlegging og anskaffelse av dette imponerende anlegget.

Systematisering og optimering av vedlikeholdssystemet i Hafslund

Hafslund leverer miljøvennlig varme og varmtvann til store deler av Oslos befolkning via byens fjernvarmeforsyningsnett. I 2013 produserte Hafslund 1,7 TWh (milliarder kWh) fjernvarme, tilsvarende 20 % av Oslos varmebehov, eller nærmere bestemt 170 000 husholdninger. Hafslund er landets største leverandør av fjernvarme og er ansvarlig for 36 % av all fjernvarmen som produseres i Norge.

Biopellets for CO2-nøytral varme i Frederiksværk

Med installeringen av en ny brenselkjel har Rambøll bidratt til at varmeforsyningen i Fredriksværk har blitt CO2-nøytral.

Store solenergianlegg

Rambøll har siden 1990 levert rådgivningstjenester i forbindelse med å utvikle og etablere store solenergianlegg i Danmark. Anleggene varierer i størrelse fra ca. 200 m2 til 18.000 m2

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites