Prosjekter

I Rambøll jobber våre ingeniører, arkitekter og konsulenter med en lang rekke spennende og utfordrende prosjekter. Vi har store og små prosjekter både lokalt, nasjonalt og i utlandet, og jobber for at kundene og brukerne skal få de beste og mest bærekraftige løsningene.


Nytt biogassanlegg i Maabjerg

Biogassanlegget i Maabjerg har økt konkurranseevnen til lokalt landbruk og redusert utslippene fra energisektoren. Rambøll har vært rådgiver for prosjektet.

Bekkelaget biogassanlegg

Rambøll har bistått i arbeidet med å omlegge Norges største gassoppgraderingsanlegg til å produsere biodrivstoff.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites