Prosjekter

I Rambøll jobber våre ingeniører, arkitekter og konsulenter med en lang rekke spennende og utfordrende prosjekter. Vi har store og små prosjekter både lokalt, nasjonalt og i utlandet, og jobber for at kundene og brukerne skal få de beste og mest bærekraftige løsningene.


Handlingsplan for CO2-reduksjon i Oslo

Rambøll har vært rådgiver i revideringen og oppdateringen av handlingsplanen for CO2-reduksjon i Oslo frem mot 2030.

København CO2-nøytral innen 2025

I forbindelse med med klimakonferansen COP 15, utarbeidet Rambøll rapporten «Copenhagen Carbon Neutral 2025», der mulighetene for markant reduksjon av CO2-utslipp ble utredet.

Regional varmeplan Stavanger

Rambøll har på oppdrag av Greater Stavanger AS utarbeidet en rapport som ser på energiløsninger og energieffektivisering i sammenheng med geografisk beliggenhet.

Bærekraftig drivstoff til luftfart

I en rapport utarbeidet for en samlet norsk luftfartsbransje har Rambøll sett på mulighetene for å innføre biodrivstoff til fly på norske flyplasser. Funnene viser at et utslippskutt på 30 prosent fra flytrafikk er mulig innen 2030.

Geotermisk anlegg i Viborg

Som rådgiver for Viborg Fjernvarme har Rambøll bidratt til etableringen av det geotermiske anlegget som et testprosjekt i Viborg.

Utredning av Arktisk energinettverk

The North Atlantic Energy Network Project undersøker hvordan isolerte energisystemer i Nord-Atlanteren kan kobles til Norge og Grønland, og skape et felles Nord-Atlantisk strømnettverk.

Fauske Tower Hotell og kulturhus

Med nytt hotell, kulturhus og byrom får innbyggerne i Fauske et levende sentrum med gode møteplasser. Dagens Fauske hotell har en svært sentral posisjon i byen og fungerer som Fauskes storstue. Rambøll er engasjert av Stadssalg for å utarbeide reguleringsplan med konsekvensutredning for det nye hotellet og kulturhus i Fauske sentrum. I tillegg til hotell og kulturhus skal planen legge til rette for en offentlig pir og torg. 

PLUSSBY2050

Hovinbyen i Oslo skal bli et foregangsområde innen grønne og levende byer. Sammen med arkitektkontoret To Romturister har Rambøll utarbeidet vinnerforslaget til hvordan det kan gjøres.

Biodrivstoff som et bærekraftig alternativ for luftfartsindustrien

Med industrialisering av kjente teknologier kan biodrivstoff utgjøre en bærekraftig strategi i den norske luftfartsindustrien innen 2025. Men det krever inntekter fra all biprodukter i bioraffineri for å gjøre strategien lønnsom, i følge Rambølls rapport.

Damsgård skole

Med miljøvennlige løsninger og inkluderende arkitektur har Damsgård skole blitt et levende sted for lek og læring, til glede for både elever og lærere.

FREYR Battericellefabrikk

Freyr etablerer storskalaproduksjon av miljøvennlige energilagringsceller i Norge til bruk i batteriløsninger for det norske og europeiske markedet. 

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites