Prosjekter

I Rambøll jobber våre ingeniører, arkitekter og konsulenter med en lang rekke spennende og utfordrende prosjekter. Vi har store og små prosjekter både lokalt, nasjonalt og i utlandet, og jobber for at kundene og brukerne skal få de beste og mest bærekraftige løsningene.


Gjennomgang og vektorisering av Drammen kommunes planarkiv

Drammen kommunes planarkiv optimaliseres. Målet er et fullstendig vektorisert planarkiv, hvor alle irrelevante planer er fjernet. Det gjør at saksbehandlere kan hente fram bedre data, planleggerne kan gjøre analyser, og publikum får bedre tilgang.

Områdereguleringsplan for Finnsnes sentrum

By- og tettstedsutvikling i Nord-Norge.

Flomsikring av Mjøndalen

Rambøll har utført forprosjekt og reguleringsplan for flomsikring av Mjøndalen.

PLUSSBY2050

Hovinbyen i Oslo skal bli et foregangsområde innen grønne og levende byer. Sammen med arkitektkontoret To Romturister har Rambøll utarbeidet vinnerforslaget til hvordan det kan gjøres.

Utvikling av kollektivknutepunkt Oslo S

Rambøll bidrar i utviklingen av området rundt Oslo S, som er Osloregionens mest sentrale målpunkt og byttepunkt for reisende med kollektivtrafikk.

Nordre Park i Lillehammer

Nordre Park er et etterlengtet tilbud i Lillehammer, som manglet en lekeplass i sentrum. Lillehammer kommune ønsket en attraktiv bydelspark for lek, avslapning og trening for både innbyggere og tilreisende.

Vestre Havn

Syd for Kvadraturen i Kristiansand skal dagens containerhavn transformeres til en ny bydel. Rambøll har deltatt i et parallelloppdrag for Kristiansand kommune, og kommet med sitt forslag til hvordan det nye området kan utvikles.

Ny E134 gjennom Kongsberg

Rambøll har utarbeidet et forslag til reguleringsplan for ny E134 fra Damåsen til Saggrenda.

Tullinkvartalet

Entra Eiendom ønsket å vitalisere Tullinkvartalet og legge til rette for at Universitetet kunne kunne samle sin virksomhet i sentrum. Rambøll utarbeidet reguleringsplan med konsekvensutredning i samarbeid med MAD arkitekter, og ledet den flerfaglige prosjekteringsgruppa for prosjektet.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites