Prosjekter

I Rambøll jobber våre ingeniører, arkitekter og konsulenter med en lang rekke spennende og utfordrende prosjekter. Vi har store og små prosjekter både lokalt, nasjonalt og i utlandet, og jobber for at kundene og brukerne skal få de beste og mest bærekraftige løsningene.


Farsund by fortettingsanalyse

Har Farsund by kapasitet til flere boliger? Rambøll har utarbeidet en fortettingsanalyse for Farsund by. Formålet med analysen var å  skaffe beslutningsrelevant kunnskap om en eventuell planprosess for boligfortetting i den erverdige byen.

Griegkvartalet

I en spennende mulighetsstudie for nytt opera- og konserthus i Bergen, illustrerer Rambøll idéen om å skape en åpen og attraktiv kulturarena-klynge av internasjonalt format, tilgjengelig for alle i hjertet av Bergen.

Fotgjengerkryssing av Rørosbanen i Løten

Jernbaneovergangen som delte Løten sentrum var trang og uoversiktlig. Rambøll fikk oppdraget med å gjøre den nye krysningen til et trygt, lyst og attraktivt anlegg.

Blågrønn visjonsplan for Forus

Visjonsplanen viser eksempler på hvordan Forus kan transformeres. Et av Norges største næringsområder kan få estetiske møteplasser, rekreasjonsmuligheter, rensing av vann og økologiske forbindelser.  

Lekelandskapet i Verdensparken

I lekelandskapet i Verdensparken fungerer kunsten som klatrestativer, som skal oppmuntre til oppdagelse, lek og sosialt samspill for barn og voksne. Parken er ikke bare en lekeplass, men en møteplass for hele Groruddalen.

Stortorvet i Fredrikstad

Stortorvet er Fredrikstads storstue. Det skal være et formelt rom, en kulturarena og markedsplass, men også et hverdagstorg og sted for uformelle møter.  

Vestre Havn

Syd for Kvadraturen i Kristiansand skal dagens containerhavn transformeres til en ny bydel. Rambøll har deltatt i et parallelloppdrag for Kristiansand kommune, og kommet med sitt forslag til hvordan det nye området kan utvikles.

Konsept og alternativanalyser: Behov i helse- og sosialsektoren, Ullensaker kommune

På oppdrag for Ullensaker kommune har Rambøll utarbeidet en tilpasset konseptvalgsutredning for Gjestad-området, et sentrumsnært område ved Jessheim med 17 000 m2 bygg av nyere og eldre dato.

Fauske Tower Hotell og kulturhus

Med nytt hotell, kulturhus og byrom får innbyggerne i Fauske et levende sentrum med gode møteplasser. Dagens Fauske hotell har en svært sentral posisjon i byen og fungerer som Fauskes storstue. Rambøll er engasjert av Stadssalg for å utarbeide reguleringsplan med konsekvensutredning for det nye hotellet og kulturhus i Fauske sentrum. I tillegg til hotell og kulturhus skal planen legge til rette for en offentlig pir og torg. 

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Other sites

Other sites