Prosjekter

I Rambøll jobber våre ingeniører, arkitekter og konsulenter med en lang rekke spennende og utfordrende prosjekter. Vi har store og små prosjekter både lokalt, nasjonalt og i utlandet, og jobber for at kundene og brukerne skal få de beste og mest bærekraftige løsningene.


Leira-Nitelva – vannovervåking

Rambøll har blitt tildelt det strategisk viktige oppdraget med to års vannovervåking av vannområdet Leira-Nitelva. Leira er nemlig valgt ut som ett av 30 norske pilotområder for testing av hvordan forvaltning av vann skal gjennomføres, og er synkronisert med implementeringen av EUs vanndirektiv i Europa.

Arena USF

Målsetting for prosjektet Arena USF var å etablere en optimal konsert- og festivalarena spesialtilpasset rytmisk musikk.

Blågrønn visjonsplan for Forus

Visjonsplanen viser eksempler på hvordan Forus kan transformeres. Et av Norges største næringsområder kan få estetiske møteplasser, rekreasjonsmuligheter, rensing av vann og økologiske forbindelser.  

E18 Ny Varoddbru

Rambøll er ansvarlig for detaljprosjekteringen av ny Varoddbru på E18 i Kristiansand kommune.

Klimautfordringen skaper problemer for vannverk

I Flesberg flyttes drikkevannsforsyningen bort fra Lågen. Rambøll har etablert nye brønner langt fra flomsonen.  

Vellykket eksempel på lokal overvannsdisponering

Rambøll har bistått Gran kommune med å utarbeide reguleringsplan for industriområdet Mohagen Sør. Fylkesmannen er meget godt fornøyd med hvordan klimatilpasningstiltak er ivaretatt i planen. De konkrete forslagene til løsninger av lokal overvannsdisponering (LOD) fremheves spesielt.

Ny overvåkningsrapport for sjøene i Rogaland

Rambøll har undersøkt den økologiske tilstanden i 18 marine vannforekomster i Ryfylke og på Haugalandet.

Jordal Amfi

Rambøll gjennomfører i samarbeid med Hille Melbye Arkitekter forprosjekt for nye Jordal Amfi.

Oslo skatehall

Oslo Skatehall gir tak over hodet til hovedstadens mange skatere. Det flotte idrettsbygget er tilpasset brukerne, og er et viktig fritidstilbud til byens barn og unge.

Lekelandskapet i Verdensparken

I lekelandskapet i Verdensparken fungerer kunsten som klatrestativer, som skal oppmuntre til oppdagelse, lek og sosialt samspill for barn og voksne. Parken er ikke bare en lekeplass, men en møteplass for hele Groruddalen.

Biodrivstoff som et bærekraftig alternativ for luftfartsindustrien

Med industrialisering av kjente teknologier kan biodrivstoff utgjøre en bærekraftig strategi i den norske luftfartsindustrien innen 2025. Men det krever inntekter fra all biprodukter i bioraffineri for å gjøre strategien lønnsom, i følge Rambølls rapport.

Jesperudjordet

Den nye bydelsparken på Jesperudjordet er del av områdeløft for Stovner og Groruddalssatsningen. Parken skal gi et bedre aktivitetstilbud, øke tryggheten og gjøre området attraktivit for lokalbefolkningen.

Ny E134 gjennom Kongsberg

Rambøll har utarbeidet et forslag til reguleringsplan for ny E134 fra Damåsen til Saggrenda.

Moelv – ny togstasjon og sentrumsgate

Rambøll har vært en sentral bidragsyter for to viktige byutviklingsprosjekter i Moelv: Vi har stått for prosjekteringen av et nytt togstasjon, og et nytt sentrumsgate med tilhørende gatetun som binder disse sammen.

E18 Knapstad–Retvet

Rambøll har blant annet utredet områdestabiliteten og løst en rekke geotekniske utfordringer ved den 6 kilometer lange strekningen av E18.

RV555 Kolltveit - Storavatnet

Mellom Sotra og Bergen er det stort behov for bedre transportkapasitet og fremkommelighet. Oppgraderingen av RV555 er et viktig ledd for å få til dette.

Flomsikring av Mjøndalen

Rambøll har utført forprosjekt og reguleringsplan for flomsikring av Mjøndalen.

Digibygg Gol, et av tidenes mest digitale byggeprosjekt

Sambruksstasjonen på Gol er et hundre prosent papirløst byggeprosjekt, og vil endre måten byggebransjen jobber på.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites