Prosjekter

I Rambøll jobber våre ingeniører, arkitekter og konsulenter med en lang rekke spennende og utfordrende prosjekter. Vi har store og små prosjekter både lokalt, nasjonalt og i utlandet, og jobber for at kundene og brukerne skal få de beste og mest bærekraftige løsningene.


Kjøita Zenit

Det siste bygget som blir oppført langs Kjøita Elvebredd. Leilighetsbygget som Rambøll har produsert presentasjonsmateriell til blir noe helt for seg selv, både når det gjelder bokvaliteten og arkitektur.

Fennefoss kraftstasjon

Rambøll har utarbeidet presentasjon av utbyggingsplaner for Fennefoss kraftstasjon i Evje.

Galtesund Panorama

Galtesund Panorama er 21 eksklusive leiligheter på toppen av Eurekabygget i Arendal med panoramautsikt over Galtesund.

Returkraft avfallsforbrenningsanlegg

Returkraft engasjerte Rambøll i forbindelse med byggingen av et nytt og moderne avfallsforbrenningsanlegg i Kristiansand som nå produserer både fjernvarme og elektrisitet.

Nye Ny-Krohnborg

For prisbelønte Ny-Krohnborg har Rambøll vært arkitekt sammen med Arkitektgruppen Cubus, og i tillegg stått for prosjekteringen av de tekniske fagene.

FN-huset

FN-huset er et bærekraftig bygg med energieffektive løsninger for belysning, oppvarming og ventilasjon. Huset er kun bygd av materialer som kan resirkuleres.

Dagslysberegning for Galleriet leilighetsbygg

Rambøll har utført dagslysberegninger for det nye leilighetskomplekset Galleriet i Drammen sentrum, på vegne av Pratum AS.

Eufemias hage

Rambøll er BREEAM-NOR revisor for Eufemias hage, Norges første BREEAM-sertifiserte boligbygg i prosjekteringsfasen.

Ras Statland

Rambøll har utført grunnundersøkelser og vurdert sikkerhet, stabilitet og sikring av området etter ras.

Rådhuskvartalet

Rambøll er involvert som flerfaglig rådgiver i det krevende arbeidet med å rehabilitere det historiske kvartalet i Kristiansand sentrum til moderne og fremtidsrettet administrasjonssenter.

Tine Meieriet Jæren

Tine Meieriet Jæren er Norges største og en av Europas mest moderne meierier. Rambøll har vært arkitekt for dette fremtidsrettede prosjektet.

1902-bygget på St. Olavs hospital

1902-bygget er det opprinnelige sykehuset i Trondheim fra 1902. Den gamle bygningen med antikvarisk verdi har blitt opprustet og tilpasset dagens standarder.

Vernebygg for ishavsskuta Aarvak

Rambølls arkitekter har prosjektert det markante nybygget som ligger i tilknytning til Ishavsmuseet på Brandal på Sunnmøre. Prosjektet ble opprinnelig vunnet etter seier i invitert arkitektkonkurranse.

Sandnes videregående skole

Rehabilitering, energioptimalisering og tilbygging av Sandnes videregående skole.

Hamsunsenteret

Hamsunsenteret ble i 2009 etablert som et nasjonalt senter som skal presentere nobelprisvinneren Knut Hamsun, hans liv og forfatterskap. På grunn av byggets arkitektoniske utforming, utført av den verdenskjente arkitekten Steven Toll, måtte Rambøll finne helt spesielle løsninger for at bygget skulle kunne oppføres innenfor eksisterende regelverk.

Kvinnherad kulturskulesenter

Det nye kulturskolesenteret ble bygget i tilknytning til kulturhuset på Husnes i Kvinnherad kommune. Rambøll var både arkitekt og prosjekterende for dette spennende bygget.

Moholt 50|50

Moholt Studentby vil utgjøre 21 000 m2 bygningsmasse i massivtre når alt står ferdig i 2017. Rambøll har vært ansvarlig for brannteknisk rådgivning og -risikovurderinger på prosjektet.

Lysprosjekter for Drammen kommune

Rambøll har bistått i flere belysnings- og byutviklingsprosjekter i Drammen sentrum.

Indre Glød i Lystlunden

Rambøll har utført prøvelyssetting av Lystlunden i Horten, med fokus på de eksisterende elementer i parken.

Belysningskonsept for Vollebekk

Rambøll har utarbeidet belysningskonseptet for det sentrale gangstrøket på Vollebekk i Oslo.

Kvikkleirekartlegging - Trondheim og Stjørdal

For NVE har Rambøll gjennomført kvikkleirekartlegging i fire kvikkleiresoner i Trondheim og Stjørdal.

Regional havstigning Torvet

En stigning av havnivået på Vestlandet, som generell heving på permanent basis, og i kombinasjon med ekstreme periodiske variasjoner, vil forsterke de negative skadevirkninger vi allerede opplever som følge av tidvis ekstremt høye tidevannsforhold.

Skagerak energi - nytt hovedkvarter

For et av Norges største kraftselskap har det vært viktig å være forankret lokalt. Hovedkvarteret for Skagerak Energi er «sydd inn» i sentrumskjernen i Porsgrunn. Å innplassere Telemarks største kontorbygg inn i et eksisterende småskala gatestruktur har vært en spennende faglig utfordring.

Sandviksboder 1 - interiør PWC

Som en videreføring av Rambøll’s arkitektoppdrag, har interiørarkitekt hatt som eget oppdrag å ivareta PwC sine spesielle ønsker og behov opp mot byggherre i forhold til sine nye lokaler i Sandviksboder 1.

Parkbygget for Haukeland sykehus

Helse Bergen har bygget et nytt senter for nukleærmedisin/PET med tilhørende poliklinikk og sengeavdeling ved Haukeland universitetssykehus. Rambøll har bidratt som arkitekt og rådgiver innen bygge-, brann-, vvs- og elektroteknikk.

Belysning av Kraftmaster

Rambøll har utført effektbelysning av kraftmastene ved innseilingen til Svelvik.

Besøkssenter for Norsk Tipping

Rambøll har utført belysningskonsept for besøks- og opplevelsessentret til Norsk Tipping på Hamar.

Ny kaffefabrikk for Joh. Johansson Kaffe AS

Rambøll med samarbeidspartnere har utarbeidet forprosjekt og totalentreprisegrunnlag for den nye fabrikken til Joh. Johansson Kaffe AS. Prosjektet har høye miljøambisjoner, og anlegget skal bygges i tre.

Hovedkontor Entra

Prosjektering av belysning for aktivitetsbasert kontor for Entra.

Slottsfjellet

Helhetlig lysplan for Slottsfjellområdet.

Damsgård skole

Med miljøvennlige løsninger og inkluderende arkitektur har Damsgård skole blitt et levende sted for lek og læring, til glede for både elever og lærere.

Nytt senter for Haukeland sykehus

Det nye barne- og ungdomssykehuset på Haukeland Universitetssjukehus setter barna i fokus og holder et høyt internasjonalt nivå. Senteret er tegnet av Rambøll, i samarbeid med KHR Arkitekter og PKA Arkitekter.

Bogafjell kirke

Bogafjell kirke skulle ivareta mange brukere med ulike behov, noe som gjorde arbeidet med prosjektet utfordrende men også svært interessant for Rambølls arkitekter.

MO-senter i Eidsvåg Kommunehus

De som har falt utenfor skal tilbys hjelp til å finne en trygg plass i samfunnet. På Mottaks- og oppfølgingssentret i Eidsvåg har Rambøll vært med på å skape et senter som gir trygge rammer for både brukere og ansatte.

Rygge Ungdomsskole

Høsten 2016 kunne de første elevene entre den nybygde Rygge Ungdomsskole – tre måneder før planlagt åpning. Rambøll har hatt prosjekteringsledelse for skolen, og vært inne med en rekke fag.

Buen kulturhus

Med etableringen av Buen kulturhus har Mandal kommune tatt aktive grep for å få til en ønsket byutvikling i området. Som flerfaglig rådgiver har Rambøll vært med å virkeliggjøre kommunens visjoner om et levende og attraktivt byrom.

Havnegata i Holmestrand

Med Rambølls hjelp har havnefronten i Holmestrand blitt ny.

Deltar i Norges største mudringsjobb

Kystverket planlegger å utvide farleden i utløpet av Glomma. Rambøll bidrar med miljørådgivningen.

Stavanger Forum

Rambøll har stått for detaljprosjekteringen av det nye byrommet i Stavanger, kalt Stavanger Forum.

E6 Oppdal sentrum

Rambøll har utarbeidet byggeplan og konkurransegrunnlag for ny E6 fra Mjøen til Ålma, gjennom Oppdal sentrum.

Heimdal videregående skole

Heimdal Videregående skole og idrettshall har løftet en hel bydel og blitt en arena for læringsglede, idrett og kreativ utfoldelse. Rambøll har stått for arkitektur og alle tekniske fag i prosjektet.

Avinor NORAP Radarprogram

Radaranleggene vil effektivisere flytrafikken, sikre økt kontinuitet for de reisende og bidra til å nå målet om nullvekst i utslippene fra norsk luftfart.

Tromsø lufthavn

Tromsø lufthavn er et viktig knutepunkt som forbinder nord og sør, inn- og utland. Dagens flyplass har for liten kapasitet for å håndtere den økte trafikken. Rambøll/Nordic skal bidra til å gjøre flyplassen mer effektiv og brukervennlig, med kapasitet for framtidens flytrafikk. 

Steinkjer barneskole

Nye Steinkjer barneskole har blitt et åpent og inviterende bygg for lek og læring. Prosjektet er et samarbeid med totalentreprenør Skanska.

Røykenbadet

Det nye Røykenbadet har blitt et komplett helsebygg for innbyggerne i området, med offentlig svømmehall, treningssenter og helsetjenester. Rambøll har levert samtlige fag i prosjektet.

Intercity nytt dobbeltspor mellom Nykirke og Barkåker

Med nytt dobbeltspor fra Nykirke sør for Holmestrand til Barkåker nord for Tønsberg, vil det bli flere togavganger og høyere fart på Vestfoldbanen. Rambøll og NRC group har inngått en samspillskontrakt om de jernbanetekniske arbeidene, på oppdrag for Bane NOR.  

Holmestrand stasjon

Rambøll har hatt ansvaret for byggeplanprosjekteringen av nytt dobbeltspor i tunnel fra Holmestrand til Nykirke, inkludert nye Holmestrand stasjon. Stasjonen er verdens første fjellstasjon for høyhastighetstog.

Brumunddal torg

Som et ledd i transformasjonen av Brumunddal fra tettsted til by, har det vært viktig å skape en sentral samlingsplass for byens befolkning. Torget ligger sentralt plassert langs gågata i Brumunddal, og har blitt til gjennom en lang prosess i tett kontakt med interessegrupper og gårdeiere/næringsdrivende i sentrum, og med kommunen som aktiv premissgiver.

Lervig Øya

En tidligere industrihalvøy i Stavanger Øst er konvertert til et boligområde, der samspillet mellom fire høyhus og det omkringliggende landskapet skaper grunnlaget for gode boforhold og trivselsrike utearealer.

Fotgjengerkryssing av Rørosbanen i Løten

Jernbaneovergangen som delte Løten sentrum var trang og uoversiktlig. Rambøll fikk oppdraget med å gjøre den nye krysningen til et trygt, lyst og attraktivt anlegg.

Arena USF

Målsetting for prosjektet Arena USF var å etablere en optimal konsert- og festivalarena spesialtilpasset rytmisk musikk.

Kunst- og Designhøyskolen i Bergen

Det nye skolebygget til UiBs institutt for kunst og design har blitt et moderne og inspirerende samlingssted for kreative fag. Praktbygget er resultatet av et tett samarbeid mellom Snøhetta arkitekter, Statsbygg og Rambøll som rådgiver innen alle tekniske fag.

Speilen nærvarme

Speilen nærvarme ble kåret til «Årets lokale klimatiltak» på Zerokonferansen 2012. Rambøll har stått for komplett prosjektering av dette forbildeprosjektet.

InterCity jernbane og knutepunktsutvikling i Moss

Med nytt dobbeltspor og en knutepunktstasjon i Moss sentrum skal Østfoldbanen få kortere reisetider, hyppigere avganger og økt kapasitet. Rambøll og Sweco samarbeider om prosjektering av strekningen, på oppdrag for Bane Nor.

Klemetsrud avfallsforbrenningsanlegg

Oslo kommune har etablert en integrert løsning for avfallsforbrenning, energigjenvinning og fjernvarme på Klemetsrud som bidrar til en økt anvendelse av fornybar energi. Rambøll har vært en sentral rådgiver for kommunen i denne prosessen.

Kunsthøgskolen i Bergen

Rambøll har utført detaljprosjektering av lysdesign for UiBs nye instituttbygg for kunst og design.

Jordal Amfi

Rambøll gjennomfører i samarbeid med Hille Melbye Arkitekter forprosjekt for nye Jordal Amfi.

Oslo skatehall

Oslo Skatehall gir tak over hodet til hovedstadens mange skatere. Det flotte idrettsbygget er tilpasset brukerne, og er et viktig fritidstilbud til byens barn og unge.

Lekelandskapet i Verdensparken

I lekelandskapet i Verdensparken fungerer kunsten som klatrestativer, som skal oppmuntre til oppdagelse, lek og sosialt samspill for barn og voksne. Parken er ikke bare en lekeplass, men en møteplass for hele Groruddalen.

Stortorvet i Fredrikstad

Stortorvet er Fredrikstads storstue. Det skal være et formelt rom, en kulturarena og markedsplass, men også et hverdagstorg og sted for uformelle møter.  

Konsept og alternativanalyser: Behov i helse- og sosialsektoren, Ullensaker kommune

På oppdrag for Ullensaker kommune har Rambøll utarbeidet en tilpasset konseptvalgsutredning for Gjestad-området, et sentrumsnært område ved Jessheim med 17 000 m2 bygg av nyere og eldre dato.

E18 Bommestad–Sky og Farrisbrua

Rambøll binder Vestfold og Telemark sammen med det nye landemerket «Farrisbrua», og med en ny firefelts motorvei.

Gåsaparken

Rambøll har vært med å oppruste Gåsaparken, som ligger ved den ikoniske trehusbebyggelsen på Bakklandet i Trondheim. Parken er et samlingspunkt for hele bydelen, og ligger plassert langs bredden av Nidelva.

Fauske Tower Hotell og kulturhus

Med nytt hotell, kulturhus og byrom får innbyggerne i Fauske et levende sentrum med gode møteplasser. Dagens Fauske hotell har en svært sentral posisjon i byen og fungerer som Fauskes storstue. Rambøll er engasjert av Stadssalg for å utarbeide reguleringsplan med konsekvensutredning for det nye hotellet og kulturhus i Fauske sentrum. I tillegg til hotell og kulturhus skal planen legge til rette for en offentlig pir og torg. 

Jesperudjordet

Den nye bydelsparken på Jesperudjordet er del av områdeløft for Stovner og Groruddalssatsningen. Parken skal gi et bedre aktivitetstilbud, øke tryggheten og gjøre området attraktivit for lokalbefolkningen.

Ny E134 gjennom Kongsberg

Rambøll har utarbeidet et forslag til reguleringsplan for ny E134 fra Damåsen til Saggrenda.

Moelv – ny togstasjon og sentrumsgate

Rambøll har vært en sentral bidragsyter for to viktige byutviklingsprosjekter i Moelv: Vi har stått for prosjekteringen av et nytt togstasjon, og et nytt sentrumsgate med tilhørende gatetun som binder disse sammen.

E18 Knapstad–Retvet

Rambøll har blant annet utredet områdestabiliteten og løst en rekke geotekniske utfordringer ved den 6 kilometer lange strekningen av E18.

RV555 Kolltveit - Storavatnet

Mellom Sotra og Bergen er det stort behov for bedre transportkapasitet og fremkommelighet. Oppgraderingen av RV555 er et viktig ledd for å få til dette.

Utvikling av kollektivknutepunkt Oslo S

Rambøll bidrar i utviklingen av området rundt Oslo S, som er Osloregionens mest sentrale målpunkt og byttepunkt for reisende med kollektivtrafikk.

Tullinkvartalet

Entra Eiendom ønsket å vitalisere Tullinkvartalet og legge til rette for at Universitetet kunne kunne samle sin virksomhet i sentrum. Rambøll utarbeidet reguleringsplan med konsekvensutredning i samarbeid med MAD arkitekter, og ledet den flerfaglige prosjekteringsgruppa for prosjektet.

Flomsikring av Mjøndalen

Rambøll har utført forprosjekt og reguleringsplan for flomsikring av Mjøndalen.

Digibygg Gol, et av tidenes mest digitale byggeprosjekt

Sambruksstasjonen på Gol er et hundre prosent papirløst byggeprosjekt, og vil endre måten byggebransjen jobber på.

Griegkvartalet - musikkteater og kulturarenaklynge

Rambøll har levert en omfattende mulighetsstudie og skisseprosjekt for nytt musikkteaterbygg knyttet til Grieghallen i Bergen.

Nytt Nasjonalmuseum

Det nye nasjonalmuseet på Vestbanen i Oslo blir et kulturbygg i verdensklasse. Rambøll er komplett flerfaglig rådgiver i alle tekniske fag.

Kistefos Museum ”The twist”

Med «The Twist» har Kistefos museum fått et ikonisk nytt bygg som også fungerer som gangbro over Randselva. Plassert midt i en skulpturpark og med en helt unik design har museet også blitt en skulptur i seg selv.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites