Landsdekkende referansemåling på samtlige av Danmarks togstrekninger

Rambøll har i løpet av høsten 2015 utført en komplett landsdekkende referansemåling mellom to mobiloperatører i Danmark. De to mobiloperatørene ble sammenlignet på både tale og datatrafikk over 2G og 3G.

Samtlige danske jernbanestrekninger hvor det kjører persontog, både de offentlige DSB-linjene og private toglinjer, ble undersøkt og målt. Oppgaven hadde kort deadline og ble utført på under tre uker.

Rambøll utarbeidet på bakgrunn av måleresultatene en rapport med sammenlignende konklusjoner om operatørenes ytelser og som fremhevet problematiske områder med forbedringspotensial.

I etterkant var disse måledataene og rapporten en viktig del av oppgavestillerens arbeid med å justere og forbedre sitt mobilnettverk.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites