Dekningskontroll i nybygget sykehusfløy i Danmark

Kontakt

Våre tjenester

Høsten 2015 foretok Rambøll en komplett dekningskontroll av mobilnettene i en nybygget fløy i et dansk sykehus. Det ble foretatt målinger på alle operatører og alle mobilteknologier i de frekvensområdene som understøttes av sykehusets DAS-anlegg. Sykehusets krav var 100 % dekning overalt innendørs.

I tillegg kontrollerte Rambøll også om "handover," det vil si overgangen mellom ulike mobilnettverk, fungerte korrekt ved inn- og utgangen av bygningen. I den etterfølgende rapporten ble dekningen visualisert for oppgavestilleren ved at signalstyrkemålingene ble tegnet på plantegningene over fløyen. I etterkant har kunden brukt rapporten i sitt videre arbeid med mobildekning.

Rambøll Norge AS

Rambøll Norge AS
Fakturamottak: Postboks 190 Økern, 0510 Oslo
Besøksadresse: Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00
Fax:22 51 80 01

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre nettsider

Andre nettsider