Polarled: Banebrytende undersjøiske rørledninger krysser polarsirkelen

Grov, ujevn havbunn

Prosjektet, som er ledet av Statoil, vil innebære installasjon av rørledninger på havdyp helt ned til 1265 meter, noe som setter verdensrekord for dypvannsinstallasjon av 36-tommers rørledninger. Rørledningene vil bli lagt på et svært ujevnt terreng, hvor gamle isfjell har erodert havbunnen, noe som gir frie spenn på opp til 200 meter. Rørledninger vil bli installert tomme på havbunnen og fylt kort tid etter.

Sikring av frie spenn

Detaljerte analyser av hele ruten har avdekket cirka 85 steder hvor rørledningens belastninger vil overstige tillatte belastninger på grunn av de frie spenn. For disse stedene har vi vurdert hvordan inngrep i havbunnen kan gjøres mest mulig effektivt – enten ved å fjerne topper og «skuldre» ved grøfting, eller ved installasjon av støtte i fjellet ved de frie spennene. Et stort antall støtter og grøfting viser seg å bli nødvendig.

Rambøll vil gi offshore ingeniørassistanse ombord på et spesialfartøy for å rette ut havbunnen. Offshorearbeidet vil bli utført i vanndybder fra 87 m til 460 m.

Rørledningsinstallasjonen vil begynne i 2015, hvor en av de største rørleggingsfartøyene Solitaire vil installere Polarled-rørledningene med oppstart på terminalen i Nyhamna. I den innledende delen av Bjørnsundet blir motvekter installert for å klare installeringen i kurver med radier helt ned på 1.0 - 2.5 km.

Ruteoptimering

Polarled-rørledningenes rute ligger innenfor det smale Bjørnsundet, parallelt med eksisterende undersjøiske rørledninger. Dette krever spesialisert rutedesign, inkludert bruken av svingpunkter slik at ruten kan følge sundets kontureer . Noen av de midlertidige installerte svingpunktene må installeres på allerede eksisterende fundamenter.

Undervannsrørledningsstrukturer

Det geotekniske design for undervannsstrukturene består av fem samlinger (inline tee) og Polarleds PLEM (PipeLine End Manifold) har vært krevende på grunn av bløt leirebunn. De geotekniske analysene har inkludert 3D-geoteknisk modellering for å optimalisere designet. Som en del av det geotekniske designet, har analyser for 100 års og 10 000 års jordskjelv blitt utført for å vurdere installasjonene.

Rambøll har gjennomført en vurdering av en tredelt «tie-in» prosess ved hjelp av fjernstyrt «tie-in»-utstyr.

I tillegg leverer Rambøll:

  • HMS-ledelse inkludert HAZID-seminarer og kvantitativ risikoanalyse
  • Support til Statoil i grensesnittkoordinering mot Aasta Hansteen og Nyhamna utvidelsesprosjekter og tilkoblingsprosjekter for rørledninger
  • Assistanse til Statoil for utarbeidelse av evaluering av miljøvirkningene for offshore-rørledningen (2012)

Multidisiplinært prosjektteam

Rørledningsingeniørtjenestene ble utført av Rambølls eksperter i København, med verdifull hjelp fra kontorer i Norge og India. Apply Nemo var underentreprenør med ansvar for undersjøiske strukturer.

Rambøll vil jobbe med detaljprosjektering frem til slutten av 2016.

Mer om prosjektet: Evaluering av miljøvirkning (EIA) for å beskytte det unike dyphavsmiljøet

Norskehavet byr på unike utfordringer enkelte steder i forbindelse med rørledningsinstallasjoner. På det dypeste vil rørledningen ligge 1,3 kilometer under havoverflaten. På veien til land vil rørledningen gå gjennom barske og ujevne havbunnsområder med følsomme havmiljøer slik som for eksempel kaldtvannskoraller.

Evaluering av miljømessige og sosiale virkninger i en konsekvensutredning

Rambøll ble overført til Statoil i Stavanger for å hjelpe til med å utarbeide en full evaluering av miljøvirkningene av rørledningssystemet og for å gi ad hoc-assistanse i HMS-saker. Konsekvensutredning (KU) brukes til å identifisere og evaluere miljømessige og sosiale virkninger, sammenligne alternativer og utarbeide skadebegrensningstiltak. Rambøll har bred erfaring med KU i rørledningssystemer offshore, med Nord Stream-, SkanLed- og Baltic-rørledningene som kjente eksempler.

Polarled KU evaluerer de miljømessige og sosiale virkningene, basert på en solid forståelse av de lokale forhold. Det ble sett på assosierte evalueringer av virkninger (for eksempel Nyhamna og Aasta Hansteen) for å sikre en helhetlig tilnærming.

Full konsekvensutredning basert på lokale forhold

En godkjent KU er en forutsetning for å kunne realisere Polarled-prosjektet. Rambøll utarbeidet et forslag for konsekvens utredningen, som ble sendt ut til 81 høringsparter, deriblant kommuner, frivillige organisasjoner og statsinstitusjoner.

Etter innspill fra høringene og godkjenning fra Olje- og energidepartementet ble det utarbeidet en full konsekvens utredning. Evalueringen til Ramboll tar hensyn til de lokale forholdene, der selskapet bruker sin internasjonale KU-erfaring i en norsk kontekst.

Mer info

Nyhetssak

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites