Nini og Cecilie - ubemannede brønnhodeplattformer i et marginalt felt

Rambøll har bistått DONG Energy med et utviklingsprosjekt for modifisering av Siri-feltet i Nordsjøen, hvor vi har installert de to lettvekts monotårn-plattformene Nini og Cecilie. De to ubemannede brønnhodeplattformene fungerer som satellitter knyttet til morplattformen Siri via tre rørledninger. Vanndybden ved plattformen er 60 meter. 

Rambølls unike design

Omfanget av arbeidet består spesielt av: detaljprosjektering av to monotårn stålplattformer, hver av dem er utstyrt med 10 brønnslisser og sju stigerør med en vekt på 2000 tonn. Detaljprosjektering av to minimum topsider, begge utstyrt med helikopterdekk med en vekt på 700 tonn. Plattformene, som hver er designet for å produsere 40.000 fat / dag, ble installert i 2003.

DONG og Rambøll har jobbet sammen med suksess

"DONG Energy og Rambøll Olje & Gass har jobbet sammen i mange år med suksess. Kronen på verket er vårt gode samarbeid med å designe to satellitter, knyttet til Siri-feltet, hvor Rambøll utformet de to nesten identiske plattformene Nini og Cecilie for oss.

På den tiden krevde de lave oljeprisene kostnadseffektive løsninger. Men utformingen var også å møte internasjonale standarder og DONGs krav til sikkerhet, enkel tilgang og vedlikehold. Rambøll foreslo et design for to lette, mono-kolonne plattformer med interne lederør, helikopterdekk og båttilgang som er perfekt egnet for det tøffe klimaet i Nordsjøen.

Plattformene står fortsatt og produserer som planlagt, så det er ingen tilfeldighet at DONG har gitt dem kallenavnet NiCe."

Lars Bruvoll, Senior Vice President, DONG Energy A/S

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites