Smidig og kostnadseffektivt EPC-samarbeid i Nordsjøen

Sommeren 2014 ble joint venture-samarbeidet mellom Rambøll Olje & Gass og Semco Maritime belønnet med en EPC-kontrakt for levering av onshore og offshore tjenester til Hess Danmarks plattformer i den danske Nordsjøen.

Samlet kompetanse for storskala EPC-kontrakt

I denne omfattende rammeavtalen vil Rambøll og Semco Maritime bistå med totaltjenester som dekker prosjektering av ingeniørarbeid, anskaffelser, kvalitetssikring, offshore arbeidskraft og fullt ansvar for konstruksjonsprosjekter på Syd Arne-feltet.

Ti års engasjement

Syd Arne-feltet er plassert i den danske delen av Nordsjøen, i et område hvor vanndybden når 60 meter. Feltet har totalt 26 brønner, som består av 17 produksjonsbrønner og 9 vann-injeksjons brønner. Rambølls engasjement startet i 2004 med en partnerskapskontrakt (EPCM) med danske Hess for ingeniørtjenester og modifiseringsjobber på Syd Arne-feltet.

Smidig utførsel av modifikasjonsprosjekter

I løpet av disse ti årene har Rambøll utført et betydelig antall modifiseringsprosjekter, inkludert en oppdatering av den eksisterende vann-injeksjonsmodulen, innstallering og konstruksjon av produksjonsflytlinjer, studier og detaljert design av modifikasjoner for å imøtekomme ekstra produksjonsbrønner på Syd Arne. I disse prosjektene har Rambøll utført hele spekteret av arbeidet, fra de første ideene til endelig overdragelse i samarbeid med Hess Danmark. I dette arbeidet ledet Rambøll også teamet for de interne ingeniørene og underentreprenørene som arbeidet på prosjektet.

Viderefører omfattende kunnskap om Syd Arne

Siden 2010 har Rambøll og Semco arbeidet sammen på Syd Arne-feltet som en del av Hess Danmarks fase III utviklings-prosjekt, som inkluderer forbindelsen av to nye brønnhodeplattformer. Slik har den gjeldende 2014 EPC-kontrakten bidratt til at Hess Danmarks team har fått betydelig erfaring og nær kjennskap til Syd Arne-feltet og dets plattformer.

Les mer om vårt arbeid på Syd Arne her:

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites