FEED-studie av Balticconnector-rørledninger

Kontakt

Niels Christiansen

Senior Pipeline Subsea Engineer, Project Manager
T: +45 5161 8595

Rambøll har blitt tildelt en FEED-studie for Balticconnector – en 20 tommers (50 cm) gassrørledning på over 80 km i Finskebukta. Målet med rørledningen er å forbinde distribusjonsnettverket for finsk og estlandsk naturgass.

Fremmer gassdistribusjonen i det Baltiske området

Baltic Connector Oy er et statlig eid selskap i Finland, som ble startet i 2015 for å implementere den finske delen av Balticconnector. Den transnasjonale rørledningen vil sikre et mer sammenhengende system med sikker forsyningen av gass på begge sider av Finskebukta.

FEED-studie for rørledningssystemet

Som en del av Balticconnector-prosjektet ble Rambøll tildelt en FEED-studie som omfatter avanserte rørledningsanalyser for å minimere «fritt spend områder». Rambøll er også ansvarlig for havbunnsarbeid langs rørledningen, hvor det er tøffe forhold på grunn av ujevnt og spisst grunnfjell og design av landfall i begge ender.

Rambøll fikk tildelt studien etter en pre-FEED-fase i 2014, hvor Rambøll utførte et innledende teknisk design for rørledningen. FEED-studien startet i juli 2015 og ble avsluttet i februar 2016, med over 5200 investerte arbeidstimer.

Delfinansiert av EU

Implementeringen av Balticconnector-prosjektet var et viktig skritt mot etableringen av et pålitelig gassnettverk i Baltikum og fremmer utviklingen av området. Balticconnector ble delfinansiert av EUs Conncting Europe Facility, et sentralt finansieringsorgan som støtter utviklingen og sammenkoblingen av europeisk infrastruktur, særlig innen transport, energi og digitale tjenester.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites