Ny MR Voss sykehus

Voss sykehus

Voss sykehus

Prosjektet innbefatter et tilbygg på tre etasjer på tilsammen 668 m² der det skal installeres ny MR-maskin.

Det er tatt omfattende bygningsmessige hensyn til vekt, inntransport og vedlikehold av maskinen, blant annet ved et integrert demonterbart fasadefelt. Det er også stillt strenge krav til temperaturregulering og skjerming av magnetstråling fra maskinen.

Rambøll er engasjert som totalrådgiver for utbyggingen og har utarbeidet forprosjektet i samarbeid med representanter fra Voss sykehus og Helse Bergen HF.

English

Rambøll Norge AS

Rambøll Norge AS
Fakturamottak: Postboks 190 Økern, 0510 Oslo
Besøksadresse: Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00
Fax:22 51 80 01

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre nettsider

Andre nettsider