Vennesla bibliotek

Rambøll har prosjektert det prisbelønte nye biblioteket i Vennesla - et moderne signalbygg og et samlingspunkt i bymiljøet.

Prosjektet har blitt tildelt prisen Årets trebyggeri 2011 og Statens Byggeskikkpris 2012. Innovativ bruk av tre, fremragende hverdagsarkitektur og forbilledlig integrering av tekniske installasjoner er noen av faktorne som har blitt lagt vekt på. Juryen for Statens Byggskikkpris skriver i sin begrunnelse at Vennesla bibliotek og kulturhus representerer det fremste i norsk byggeskikk, der teknologisk og arkitektonisk innovasjon møtes, og at bygningen bidrar til stedsutvikling og gode offentlige rom. Biblioteket har fått mye omtale i norsk og internasjonal arkitekturpresse. 

Tekniske installasjoner er tilpasset arkitekturen

Konstruksjonen minner om en innvendig hval, der 27 ribber spenner over hele rommet og tjener som bibliotekshyller, sitteplasser og inneholder tekniske føringer. De tekniske installasjonene, herunder belysningen, er spesialdesignet i forhold til funksjonsprogrammet og byggets spesielle arkitektoniske uttrykk. Både kulturhusets form og materialvalg har gjort prosjektet svært utfordrende for alle fagene som har vært involvert.

Sterkt miljøfokus

Prosjektet har hatt sterkt fokus på miljø og består av trekonstruksjoner i stor utstrekning. Bygget er utført i en limtrerammekonstruksjon, bestående av 27 limtreribber, som har blitt satt inn mellom og ut forbi eksisterende bygg. I forbindelse med rammene har alle tekniske føringer og installasjoner blitt intergert, slik at de fremstår som en del av bibliotekets naturlige bærekonstruksjon.

Mange funksjoner i det nye biblioteket

Vennesla biblioteket består av en hovedavdeling på cirka 480 kvadratmeter på hovedplan, og støttefunksjoner (kontor) med mer på underliggende plan. Det har blitt etablert en ny felles foaje (dobbel etasjehøyde) med eksisterende samfunnshus, med aktive biblioteksfunksjoner, skranke, ny café med mer på mellomliggende plan (cirka 470 kvadratmeter på gatenivå).

Nybygget på 1900 kvadratmeter er i to etasjer (fire halvplan) pluss mezzanin. Det har i tillegg vært noe ombygging i tilliggende bygg for å knytte disse til nybygget.


 

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites