Utredning av Arktisk energinettverk

Nuuk, Grønland

Nuuk, Grønland

The North Atlantic Energy Network Project undersøker hvordan isolerte energisystemer i Nord-Atlanteren kan kobles til Norge og Grønland, og skape et felles Nord-Atlantisk strømnettverk.

Rapporten er utarbeidet i samarbeid mellom Rambøll og Universitetet i Tromsø. Rambølls oppgave har vært å se nærmere på miljøaspektene ved å bygge ut en elektrisk kabel mellom land og øystater i den arktiske regionen. Man har også sett på muligheten for å koble på offshore installasjoner. Studiet ble initiert og ledet av Islandske Energimyndigheter i begynnelsen av 2015. Rapporten er et resultat av samarbeidsprosjektet North Atlantic Energy Network (NAEN), som består av representanter fra energimyndighetene på Island, Færøyene, Shetland, Danmark, Grønland og Norge.

Stort potensiale
Rapporten viser et stort potensiale for utnyttelse av grønn energi som vann- og vindkraft, solenergi og geotermisk energi blant landene i Nord-Atlanteren. Mens Norge og Grønland har et stort og vedvarende potensiale innen vannkraft dekkes allerede 95 prosent av Islands energibehov av geotermisk energi. Samtidig er Færøyene og Shetlandsøyene i dag helt avhengige av olje og gass. Et felles energinett for deling av den grønne energien vil dermed gjøre en stor forskjell her, og vil i tillegg gjøre det mye enklere å bygge ut vindkraftverk på de små øystatene. Det er også mulig å trekke en kabel helt fra Island til Skottland via disse øygruppene.

Krever videre undersøkelser
Hvor mye fornybar energi man kan hente ut i dette enorme geografiske området vil man få svar på ved videre undersøkelser.
- Tilgang til og bruk av fornybar energi er et nøkkelelement i kampen mot global oppvarming. Alle landene i studien kan dra nytte av et fremtidig samarbeid om energieksport og kunnskapsutveksling på dette området, sier seniorkonsulent Cathrine Henaug, som har vært Rambølls representant i prosjektet.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites