PLUSSBY2050

Hovinbyen i Oslo skal bli et foregangsområde innen grønne og levende byer. Sammen med arkitektkontoret To Romturister har Rambøll utarbeidet vinnerforslaget til hvordan det kan gjøres.

Hovinbyen er det nye satsningsområde i Oslo de kommende 20-30 årene, utpekt for en vekst tilsvarende 27 000 nye boliger og 2,5 millioner kvadratmeter næringsareal. Området er på størrelse med Oslo innenfor Ring 2, og skal binde sammen indre by med Groruddalen samtidig som det fungerer som en komplett bydel i seg selv.

I 2015 vant Rambøll og To Romturister en planleggingskonkurranse for bydelen, med forslaget PLUSSBY2050. Konkurranseutlysning ble det første skrittet i arbeidet med en strategisk plan for Hovinbyen. Den strategiske planen som er nå på høring, har tatt med seg konseptet fra PLUSSBY2050 (nå kalt +by), og dette utgjør en av byggesteinene i hvordan Hovinbyen skal utvikles.

Navnet +by spiller på ambisjonene om å skape en bydel som produserer mer energi enn den bruker. I prosjektet deles bydelen inn i enklaver, og man ser spesielt på samspillet mellom infrastruktur, landskap og enklavenes identitet. I skjæringspunktet mellom disse elementene ser man hvilket potensiale som finnes. Det gjør det enklere å starte det strategiske arbeidet med å utbedre og knytte sammen Hovinbyen.

Rambøll har også utarbeidet en rapport som ser på hvordan de ulike delene av Hovinbyen sannsynligvis vil utvikle seg i tiårene som kommer, og hvordan dette passer sammen med offentlige planer for kollektivlinjer og veier.

 

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites