UNN Tromsø ny A-fløy

Kontakt

Lars Jarle Nore

Lars Jarle Nore

Markedssjef Arkitektur og plan
T: 932 32 241

Våre tjenester

Ny A-fløy bringer nye nødvendige behandlingsfasiliteter til UNN Tromsø. Prosjektet lager en langsiktig strategi for utviklingen av rammene for UNN Tromsø som region- og universitetssykehus.


Med prosjektet for ny A-fløy tilføyes nødvendige nye behandlingsfasiliteter som oppgraderer rammene for spesialisthelsetjenesten ved UNN Tromsø. Dessuten løser utbyggingen opp for en langsiktig utvikling av det samlede anlegg. Særlig områdene for dagkirurgi og annen dag- og poliklinisk behandling, samt laboratoriefasiliteter, er prioritert i prosjektet. På denne måten sikres de fysiske rammer for den planlagte organisatoriske omlegging av sykehusdriften med mer vekt på poliklinisk og dagkirurgisk behandling.

 

Langsiktig strategi

Arealer i det eksisterende anlegg frigjøres slik at det ved rokader i den eksisterende bygningsmasse er mulig å innarbeide deler av det programmerte areal her. Dessuten åpner dette opp for en omorganisering av det samlede anlegg over tid. Med prosjektet settes også en langsiktig strategi for utviklingen av rammene for UNN Tromsø som region- og universitetssykehus. Ut fra en helhetsvurdering av det eksisterende anlegg og framtidige behov skal rammene sikre en fortsatt utvikling av spisskompetanser i samspill med Universitetet i Tromsø, som er tett integrert i sykehuset.

Rambøll Norge AS

Rambøll Norge AS
Fakturamottak: Postboks 190 Økern, 0510 Oslo
Besøksadresse: Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00
Fax:22 51 80 01

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre nettsider

Andre nettsider