UNN Tromsø PET-senter

Kontakt

Lars Jarle Nore

Lars Jarle Nore

Markedssjef Arkitektur og plan
T: 932 32 241

Våre tjenester

PET-senteret er tenkt som et senter for diagnostikk og legemiddelproduksjon, samt forskning og utvikling. Det vil etablere et unikt tverrfaglig miljø innen fremtidsrettet diagnostikk for UNN Tromsø og Nord-Norge, med diagnostikk innenfor ulike medisinske grener som onkologi, nevrologi og kardiologi.

Mulighetsstudien og skisseprosjekt for PET-senteret ble utført parallelt med programmeringsarbeidet
for både DFP og MTU. Det var stilt strenge krav til logistikk og romsammenhenger samtidig som at det er et utstyrstungt hus. Det har derfor vært viktig å ha en løpende dialog mellom brukere, fagekspertise, programmerer og arkitekt, der romstørrelser, -sammenhenger og -geometrier løpende ble illustrert og utprøvd slik at en kunne gå inn i de påfølgende faser med størst mulig grad av trygghet.

Senterets hovedplan ligger på nivå med forplassen og sykehusets hovedinngang. Det inneholder funksjonsområdene PET avbildning og Tradisjonell nukleærmedisinsk avbildning med tilhørende støttearealer. I underetasjen ligger PET-isotopproduksjon (syklotron), PET-legemiddeltilvirkning, Farmasøytisk kjemisk forskning/ utvikling, Preklinisk dyre-PET og Sykehusapotek. To kulverter knytter dette planet sammen med henholdsvis sykehusets hovedbygg og universitetets senter for komparativ medisin.

Lys og luftig paviljong

Med utgangspunkt i at dette er et bygg for kreftdiagnostikk er det lagt vekt på å finne et arkitektonisk uttrykk som kan gi pasienten en best mulig opplevelse i noe som kan være en vanskelig situasjon. Huset er utformet
som en lys og luftig paviljong med et beskyttende tak som «svever» over inngangspartiet og forplassen. Terreng og belegning sklir og klatrer inn under flaten og integrerer bygget med sine omgivelser.

Bygget er prosjektert med tanke på en eventuell senere utvidelse i høyden, der trapper, heiser og teknisk infrastruktur er disponert i forhold til dette.

Rambøll Norge AS

Rambøll Norge AS
Fakturamottak: Postboks 190 Økern, 0510 Oslo
Besøksadresse: Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00
Fax:22 51 80 01

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre nettsider

Andre nettsider