Knarvik vidaregåande skule

Knarvik vidaregåande skule

Knarvik vidaregåande skule

Kontakt

Lars Jarle Nore

Lars Jarle Nore

Markedssjef Arkitektur og plan
T: 932 32 241

Når tilbygget står ferdig høsten 2009 og det nye undervisningstilbudet er på plass, vil Knarvik vidaregåanede skule  ha over 1000 elever og befeste posisjonen som en av de største skolene i Hordaland. Skolen er i dag fordelt på avdelingene Juvikstølen (tidligere Lindås gymnas) og avd. Kvernhusmyrane (tidligere Nordhordland vidaregåande skule) samt i leide arealer utenfor skoleområdet.

Hordaland fylkeskommune har vedtatt å bygge ut Knarvik vgs avdeling Juvikstølen med bakgrunn i

  • avvikling av leide lokaler
  • utfasing av brakkebygg på skoleområdet
  • vekst i elevtallet

På sikt er det meningen at hele skolen blir samlet på Juvikstølen. Det er i prosjektet tatt hensyn til etablering av enda et nytt byggetrinn som vil kunne gi en samlokalisert skole.

Nybyggprosjektet skal spesielt ta hensyn til de endringene og pedagogiske føringene som ligger i Kunnskapsløftet. Tilbygget inneholder felles undervisningsrom, verksteder og støttefunksjoner for utdanningsprogrammene TIP, ST/F og DH samt ny administrasjon og noen fellesfunksjoner.

Ombyggingen av eksiterende bygg omfatter blant annet omgjøring av nåværende gymsal til auditorium samt ny avdeling for rådgivere, lærerarbeidsplasser mv.

Tilbygget er på 4000 kvadratmeter. I tillegg kommer ombygde arealer i eksisterende bygg. Utbyggingen har en kostnad på cirka 11 millioner kroner.
.
Rambøll er totalrådgiver for utbyggingen som i tillegg til arkitekt omfatter landskap, interiørarkitektur, infrastruktur og alle tekniske fag.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Other sites

Other sites