Tullinkvartalet

Entra Eiendom ønsket å vitalisere Tullinkvartalet og legge til rette for at Universitetet kunne kunne samle sin virksomhet i sentrum. Rambøll utarbeidet reguleringsplan med konsekvensutredning i samarbeid med MAD arkitekter, og ledet den flerfaglige prosjekteringsgruppa for prosjektet.

Tullinkvartalet var et strategisk viktig kvartal for å videreutvikle og vitalisere Oslo sentrum-vest. Det er var lite ny næringsetablering i dette området, og flere viktige kulturinstitusjoner hadde flyttet ut, eller planla flytting.

Et byuniversitet i sentrum av Tullinkvartalet

MAD arkitekter utarbeidet forslag til ny bruk av Tullinkvartalet. Prosjektets ambisjon var å skape muligheter for å videreutvikle UiOs tilstedeværelse i Oslo sentrum og realisere et byuniversitet som en del av kunnskapsbyen Oslo.

Prosjektets hovedgrep var å etablere en bygningsstruktur som forholdt seg til den eksisterende gesimslinjen, og bevarte den klassiske kvartalsstrukturen mot gaten, med tillegg av høyere bebyggelse inne i kvartalet. Prosjektet ble lansert i media i 2012, og var etter dette gjennom en bearbeidingsfase. Planforslaget ble utviklet 2014.

Reguleringsplan og totalleverandør for prosjekteringsgruppen

Rambøll arbeidet med reguleringsplanen for prosjektet fra 2011. Entra valgte sommeren 2012 i tillegg Rambøll som totalleverandør for prosjekteringsgruppen i samarbeid med MAD arkitekter. I januar 2014 ferdigstilte prosjekteringsgruppen et skisseprosjekt med kostnadskalkyle for nytt bygg for UiO.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites