Tullinkvartalet

Kontakt

Jostein Øverby

Jostein Øverby

Avdelingsleder Plan og arkitektur
T: +47 415 31 420

Entra Eiendom ønsker å vitalisere Tullinkvartalet og legge til rette for at Universitetet samler sin virksomhet i sentrum. Rambøll utarbeider reguleringsplan med konsekvensutredning i samarbeid med MAD arkitekter, og leder den flerfaglige prosjekteringsgruppa for prosjektet.

Tullinkvartalet er et strategisk viktig kvartal for å videreutvikle og vitalisere Oslo sentrum-vest. Det er lite ny næringsetablering i dette området, og flere viktige kulturinstitusjoner har flyttet ut, eller planlegger flytting.

En byuniversitet i sentrum av Tullinkvartalet

MAD arkitekter har utarbeidet forslag til ny bruk av Tullinkvartalet. Prosjektet har som ambisjon å skape muligheter for å videreutvikle UiOs tilstedeværelse i Oslo sentrum og realisere et byuniversitet som en del av kunnskapsbyen Oslo.

Prosjektets hovedgrep er å etablere en bygningsstruktur som forholder seg til den eksisterende gesimslinjen, og bevarer den klassiske kvartalsstrukturen mot gaten, med tillegg av høyere bebyggelse inne i kvartalet. Prosjektet ble lansert i media i 2012, og har etter dette vært gjennom en bearbeidingsfase. Planforslag er under utarbeidelse våren 2013.

Reguleringsplan og totalleverandør for prosjekteringsgruppen

Rambøll har arbeidet med reguleringsplanen for prosjektet siden 2011. Entra valgte sommeren 2012 i tillegg Rambøll som totalleverandør for prosjekteringsgruppen i samarbeid med MAD arkitekter. I januar ferdigstilte prosjekteringsgruppen et skisseprosjekt med kostnadskalkyle for nytt bygg for UiO.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Other sites

Other sites