Tromsø lufthavn

Visualisering av Tromsø lufthavn

Visualisering av Tromsø lufthavn

Tromsø lufthavn er et viktig knutepunkt som forbinder nord og sør, inn- og utland. Dagens flyplass har for liten kapasitet for å håndtere den økte trafikken. Rambøll og Nordic skal bidra til å gjøre flyplassen mer effektiv og brukervennlig, med kapasitet for framtidens flytrafikk.

De siste årene har Tromsø Lufthavn opplevd en kraftig økning i flytrafikken, en vekst som forventes å fortsette blant annet som følge av nordlysturisme. Avinor utvider derfor flyplassen for å kunne håndtere 2,7 millioner passasjerer pr. år i 2025, mot dagens kapasitet på rundt 2,1 millioner passasjerer.

Terminalbygget skal bli et fleksibelt bygg som imøtekommer framtidige endringer, utvidelser og behov. Både reisende og ansatte skal oppleve terminalen som intuitiv, funksjonell og effektiv. Den nye terminalen skal også kunne håndtere en forventet passasjervekst etter 2025.

Bærekraftige løsninger og arktisk arkitektur
Prosjektet har et særlig fokus på at flyplassen skal tilby bærekraftige, energieffektive og praktiske løsninger. Her inngår også livsløpskostnadene i prosjektet.

Arkitektonisk skal lufthavnen gis en tyngde som reflekterer dens viktige funksjon som et knutepunkt både regionalt og nasjonalt. Terminalen vil få en visuell identitet som reflekterer lokaliseringen i den arktiske, nordligste delen av landet.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites