Steinkjer barneskole

Kontakt

Harald Aas

Sivilarkitekt
T: +47 980 04 930

Rambøll står for arkitektur, landskapsarkitektur og alle tekniske fag på nye Steinkjer skole. Prosjektet er et samarbeid med totalentreprenør Skanska.

Skanska og Rambøll vant prosjektet med konseptet «Hjertebarn». Her deles det nye skolebygget inn i trinnområder, administrasjon, lærerrom, bibliotek, spesialrom og hall. Sentralrommet ligger i midten, som hjertet i skolen, med et amfi som binder sammen de to etasjene i bygget. Med scene og musikkrom i tilknytning til dette vil det bli godt egnet til forestillinger og arrangement både i og utenfor skoletid.  

Målet er å lage et bygg som sender signal om åpenhet. Arkitektene har lagt stor vekt på å koble uteområdet opp mot den flotte furuskogen som elevene kan dra nytte av, samt hovedinngangen og hallen som viser liv og aktivitet ut mot byen og Kongens gate. 

Massivtre
Det blir i stor grad benyttet tre i konstruksjon og fasade, et "varmt" materiale som passer godt til en barneskole. Med bruk av massivtre reduseres CO₂-avtrykket til bygget, og i følge Skanskas beregninger oppnås måltallet på minst 25 prosent reduksjon i klimagassutslipp med god margin. I tillegg har livsløpskostnader og logistikk også veid tungt i tildelingen.

I komiteens begrunnelse for tildelingen står det blant annet at: Hjertebarn er det forslaget som møter byen på den mest overbevisende måten, og forslaget framstår som en klar vinner av konkurransen.

- Skanska og Rambøll har allerede et svært godt samarbeid gjennom jobben som blir gjort på Heimdal videregående skole. Nå tar vi med oss denne erfaringen og gleder oss til videre samarbeid om en ny skole som vil komme mange til gode, sier Rambøll-arkitekt Harald Aas.

Skolen skal ha plass til 400 elever, og skal stå ferdig til skolestart høsten 2019. Totalregnskapet på en ny Steinkjer skole beløper seg på 250 millioner kroner. Byggingen av den nye skolen med uteareal har en tilbudssum på 143 millioner kroner.

 

 

Rambøll Norge AS

Rambøll Norge AS
Fakturamottak: Postboks 190 Økern, 0510 Oslo
Besøksadresse: Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00
Fax:22 51 80 01

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre nettsider

Andre nettsider