Steinkjer barneskole

Steinkjer barneskole

Steinkjer barneskole

Kontakt

Harald Aas

Harald Aas

Sivilarkitekt
T: +47 980 04 930

Nye Steinkjer barneskole har blitt et åpent og inviterende bygg for lek og læring. Prosjektet er et samarbeid med totalentreprenør Skanska.

Da en ny barneskole skulle bygges på Steinkjer vant Skanska og Rambøll prosjektoppdraget med konseptet «Hjertebarn». Det nye skolebygget er delt inn i trinnområder; administrasjon, lærerrom, bibliotek, spesialrom og hall. Sentralrommet ligger i midten, som hjertet i skolen, med et amfi som binder sammen de to etasjene i bygget. Med scene og et tilknyttet musikkrom er det godt egnet til forestillinger og arrangement både i og utenfor skoletid. 

Målet har vært å lage et bygg som sender signal om åpenhet. Arkitektene har lagt stor vekt på å koble uteområdet opp mot den flotte furuskogen som elevene kan dra nytte av, samt hovedinngangen og hallen som viser liv og aktivitet ut mot byen og Kongens gate.

Rambøll står for arkitektur, landskapsarkitektur og en rekke tekniske fag på den nye skolen.

Massivtre og CO2-reduksjon
I konstruksjonen og fasaden er det brukt mye massivtre, et varmt materiale som passer godt til en barneskole. Med bruken av massivtre reduseres også CO₂-avtrykket til bygget, og ifølge Skanskas beregninger når man målet på minst 25 prosent reduksjon i klimagassutslipp med god margin. I tillegg har livsløpskostnadene og logistikken også veid tungt i tildelingen av prosjektet.

- Skanska og Rambøll har allerede et svært godt samarbeid gjennom jobben på Heimdal videregående skole. Vi har tatt med oss denne erfaringen og gleder oss til videre samarbeid om en ny skole som vil komme mange til gode, sier Rambøll-arkitekt Harald Aas.

Skolen har plass til 400 elever, og sto ferdig til skolestart høsten 2019 til glede for elever og lærere.

 

 

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites