1902-bygget på St. Olavs hospital

1902-bygget på St. Olavs hospital

1902-bygget på St. Olavs hospital

Kontakt

Siri Luise Rørholt

Siri Luise Rørholt

Specialist manager
T: +47 905 54 186

Våre tjenester

1902-bygget er det opprinnelige sykehuset i Trondheim fra 1902. Den gamle bygningen med antikvarisk verdi har blitt opprustet og tilpasset dagens standarder.

Bygget inneholder etter rehabiliteringen sykehusets administrasjon og lettere kliniske funksjoner. Det er blitt lagt stor vekt på å delvis føre huset tilbake til noe av det opprinnelige, der den særegne takhøyden og de gamle trapperommene er bevart i størst mulig grad. Det samme gjelder tak, bjelkelag og teglsteinsfasaden.

 

Integrert teknikk og arkitektur

Samtidig skal bygget gi gode og moderne arbeidsplasser tilpasset dagens standarder og har derfor fått nye tekniske anlegg uten at det har gått på bekostning av et flott erverdig miljø. Det er lagt stor vekt på integrert teknikk og arkitektur. Bruken av naturlige materialer; treverk, parkett og mur har vært et viktig parameter i å få et godt samspill mellom god gammel byggeskikk og moderne arkitektur. Arkitektur og interiør har vært ansvarlig for koordinering opp mot kunstnerisk utsmykning. Interiør har tegnet egne møbler i auditorium.

Årets bygg

Bygget vant prisen årets bygg 2008. I juryens begrunnelse heter det at:
”De nominerte til Årets Bygg kjennetegnes av høy kvalitet i planlegging, gjennomføring og ikke minst i det ferdige bygg. På hver sin måte har prosjektene blitt gjennomført med stor profesjonalitet og med evne til
å integrere alle bidragsytere og byggherren. Det er derfor ingen tilfeldighet at juryen har opplevd sterke vitnesbyrd om at byggene tjener sin hensikt, og vel så det.”

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites