Speilen nærvarme

Området Speilen med idrettsanlegg og skoler som en del av nærvarmeanlegget

Området Speilen med idrettsanlegg og skoler som en del av nærvarmeanlegget

Speilen nærvarme ble kåret til «Årets lokale klimatiltak» på Zerokonferansen 2012. Rambøll har stått for komplett prosjektering av dette forbildeprosjektet.

Speilen nærvarmeanlegg består av energibrønner, solfangeranlegg og energigjenvinning fra Speilen kunstisbane via varmepumpe.

"Innovativt og svært godt forbildeprosjekt som kombinerer ulike teknologier i samme anlegg og som også benytter ny teknologi. Lagring av solvarme i grunnen vil bli viktig for energibalansen i Europa nå når fornybar energi er en stadig større del av energiforsyningen. Dette prosjektet har derfor både nasjonal og internasjonal overføringsverdi", heter det i juryens begrunnelse.

Gode løsninger for et teknisk komplekst anlegg

For Rambølls rådgivere har dette vært et spennende prosjekt å være med på. Dels på grunn av prosjektets omfang og tekniske kompleksitet, dels fordi våre rådgivere fikk relativt frie tøyler fra Mandal kommune for å kunne prosjektere et mest mulig optimalt anlegg. Dette resulterte i et vellykket prosjekt, både for byggherren og Rambøll.

Bakgrunnen for nærvarmeprosjektet

I 2010 besluttet Mandal kommune å se nærmere på oppvarmingsfilosofien på flere av sine bygg rundt den nye kunstisbanen på Speilen. Ideen var da å etablere en ny energisentral med tilhørende nærvarmeanlegg for varmedistribusjon til de enkelte forbrukerne. Tanken var da å gjenbruke spillvarmen fra den nye kjølemaskinen via et varmepumpeanlegg hvor man i tillegg supplerte med varme i fra energibrønner og solfangere.

Systemdesign og arkitektur

Rambøll ble kontaktet for å vurdere anleggets totale utforming med tilhørende kostnadsestimater og levetidsberegninger i et forenklet forprosjekt og senere full detaljprosjektering.

I prosjekteringsfasen hadde Rambøll samtlige prosjekteringsfag. I samarbeid med Mandal kommunes energiansvarlige kom våre rådgivere frem til systemdesign med tilhørende styring og logikk, samt layout og arkitektoniske utforming.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites