Søråshøgda skole

Søråshøgda skole

Søråshøgda skole

Bergen kommunale bygg, BKB, skal gjennomføre utbygging og ombygging ved Søråshøgda skole. Skolen skal utvides til å bli en fullverdig B-14 skole med ca. 400 elever. Byggearbeidene omfatter også ombygging av eksisterende skolebygning samt riving av en paviljong.

Rambøll er engasjert som totalrådgiver for utbyggingen og startet prosjekteringsarbeidet i juni 2008. Det tas sikte på byggestart juni 2009 med ferdigstillelse av nybygg august 2010 og ombygging ved årsskiftet 2010/2011.

English 

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Other sites

Other sites