Rygge Ungdomsskole

Høsten 2016 kunne de første elevene entre den nybygde Rygge Ungdomsskole – tre måneder før planlagt åpning. Rambøll har hatt prosjekteringsledelse for skolen, og vært inne med en rekke fag. -Et «skoleeksempel» av en samspillskontrakt, oppsummerer avdelingsleder Arnbjørn Kulbrandstad i Rambøll.

I prosjektet er tre skoler slått sammen til en 11.000 kvadratmerter stor skole, med total kapasitet på 720 elever. I tillegg til å være inne med de fleste rådgiverfagene har Rambøll hatt prosjekteringsledelse, vært fremdriftskoordinatorer, og hatt integrert teknisk byggeledelse i hele prosessen. Resultatet har blitt en moderne skole, med gode løsninger for både læring og aktivitet ute, flerbrukshall og bibliotek.

- Det har vært både faglig spennende og givende å jobbe for å skape landets beste ungdomsskole. Det moderne bygget skal benyttes av elever og lærere, men også alle i nærområdet blir invitert inn på skolen gjennom flerbrukshallen og biblioteket. Den beste tilbakemeldingen vi kan få er at brukerne er fornøyde og at skolen blir et samlingspunkt for alle i nærområdet, sier avdelingsleder Arnbjørn Kulbrandstad.

Fornøyde brukere
Skolen har en livssyklusstandard på 50 år, og er bygget som et passivhus med lavt energiforbruk, god fremdrift og med stort fokus på HMS. Den har mange smarte løsninger, som at skolebygget er plassert skråstilt i lengderetning nordvest-sørøst, noe som gir solrike uteplasser knyttet til verneskogen i sør.

- Det meste har fungert veldig godt fra første dag, uttalte rektor ved Rygge ungdomsskole, Elisabeth W. Dyhre, etter åpningen.
- Vi har en avtale om tre måneders prøvedrift mens vi driver full skole, og det gjør jo at enkelte ting må justeres underveis. Det er likevel en følelse av at bygget fungerer veldig godt og har en spennende utforming som gir oss store muligheter for variert og aktiv læring for elevene. Samtidig er det et bygg med mye innebygde tekniske finesser som gir oss som skole, ledelse og lærere noe å vokse i og muligheter for utvikling over lang tid framover.

Kruse Smith AS har totalentreprisen for den nye skolen, mens Aplan Viak har vært arkitekt og rådgiver for energi- og miljø.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites