Returkraft avfallsforbrenningsanlegg

Returkraft avfallsforbrenningsanlegg

Returkraft avfallsforbrenningsanlegg

Returkraft engasjerte Rambøll i forbindelse med byggingen av et nytt og moderne avfallsforbrenningsanlegg i Kristiansand som nå produserer både fjernvarme og elektrisitet.

Avfallsforbrenningsanlegget på Langemyr i Kristiansand er en kilde til lys og varme. Anlegget omdanner 120 000 tonn avfall per år for oppvarming av fjernvarmenettet i byen i tillegg til å produsere elektrisitet.

Energiproduksjon gjennom forbrenning av restavfall

Forbrenning av avfall løser to aktuelle miljøproblemer. Avfallets volum blir redusert til en brøkdel, og energi frigjøres og leveres som elektrisitet eller fjernvarme. I stedet for å ta utgiftene og miljøbelastningen med å frakte avfallet til forbrenningsanlegg langt unna, har renovasjonsselskapene på Agder bygget et nytt og moderne avfallsforbrenningsanlegg for å behandle restavfall ved forbrenning og produserer energi tilsvarende 360 GWh. Energiproduksjonen tilsvarer årlig energibehov til 20 000 boliger.

Rambøll er ledende i Norden innen waste-to-energy

Rambølls fagmiljø waste-to-energy er ledende i Norden på dette feltet og har vært hovedrådgiver i prosjektet fra tidligfasen og konseptutvikling, via utforming og dimensjonering til bygging og igangsetting av det komplette anlegget.

Betongkonstruksjonene er utført som glidestøp og har vært et komplisert prosjekt i så måte.

Rambølls tjenester

  • Utarbeidelse av reguleringsplan med konsekvensutredning
  • Gjennomføring av lønnsomhetsberegninger av prosjektet
  • Prosjekteringsledelse
  • Full tverrfaglig detaljprosjektering av alle fag (bygg og elektroteknikk)
  • Bygge- og installasjonsledelse
  • En rekke støttefunksjoner for prosjektledelsen


Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites