Rådhuskvartalet

Rådhuskvartalet Kristiansand

Rådhuskvartalet Kristiansand

Kontakt

Øystein Salthaug

Avdelingsleder Prosjektledelse og industri
T: +47 905 58 849

Rambøll er involvert som flerfaglig rådgiver i det krevende arbeidet med å rehabilitere det historiske kvartalet i Kristiansand sentrum til moderne og fremtidsrettet administrasjonssenter.

Utvikling av et publikumsvennlig administrasjonsbygg i et kvartal med sterke antikvariske hensyn utløser mange utfordringer for de prosjekterende. Rambøll har ansvar for alle tekniske fag samt prosjekteringsledelse. God planlegging og godt samarbeid har vært suksesskriteriet for å lykkes med prosjektet.

Branntåret får ny betydning

Rådhuskvartalet har vært dominert av branntårnet i tilknytning til brannstasjonen i over 120 år. Som del av rehabiliteringen etableres det et åpent atrium med glasstak sentralt i bygget. Her får det historiske og identitetsskapende tårnet ny betydning ved å bli integrert som et hovedelement i det sentrale atriet. De verneverdige fasadene ut mot torget bevares i sin helhet.

I det nye moderne administrasjonssenteret optimaliseres kapasiteten med nye dekkehøyder og det legges til rette for en publikumsvennlig første etasje.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites