Sandviksboder 1 - interiør PWC

Sandviksboder 1. Fotograf: Hundven - Clements

Sandviksboder 1. Fotograf: Hundven - Clements

Kontakt

Lars Jarle Nore

Lars Jarle Nore

Markedssjef Arkitektur og plan
T: 932 32 241

Som en videreføring av Rambøll’s arkitektoppdrag, har interiørarkitekt hatt som eget oppdrag å ivareta PwC sine spesielle ønsker og behov opp mot byggherre i forhold til sine nye lokaler i Sandviksboder 1.

Forut for PwC’s flytting i nye lokaler, har det vært en lengre prosess og samarbeid mellom PwC og arkitekt/interiørarkitekt. Organisatorisk har Pwc i sin flytteprosess valgt å være innovativ og gjøre nye grep i f.h.t. hvordan planløsninger og møblering skulle utformes opp mot konseptet Free seating/ clean desk.
De nye lokalene er fordelt over 2 etasjer hvor det i hver etasje er 2 avdeler med en allmenning/
glassgård mellom. Glassgården består av foaje/ resepsjon, sosiale soner m/ kaffestasjoner og egen ekstern møte-pool. Inne på avdelingene er der åpne landskap med mindre sosiale soner/kaffestasjoner/bibliotek mellom. Her er også planløst prosjektrom, teamrom, møterom, stillerom og avslapningsrom som benyttes av alle på de forskjellige avdelingene.

 

Akustikk, overflater, farger og materialer
PwC har sin egen brand som har vært med å skape grunnlag for layout i lokalene. Også det arkitektoniske grep med de materialer og fargebruk som der er benyttet, har vært en viktig del i f.h.t. den helhet som lokalene i dag fremstår med. Generelt er det benyttet rolige grå-nyanser på gulv, vegger, dører og himling etc., mens spesielle rom, sosiale soner etc. er markert med bevisst fargebruk/materialer. Materialer og overflater er generelt av høy kvalitet. Som f.eks. teppe som har ekstra god slitestyrke og høy  Db, ekstra tykke himlingsplater (4 cm tykkelse). Også glassfelt er utarbeidet med ekstra høy Db. Ellers er det valgt høytrykkslaminater på dørblad og annet inventar. Med disse kvalitetene oppleves lokalene meget gode i f.h.t. lyd/akustikk.

 

Spesialdesign, lys og møbler
Kaffe-stasjoner, resepsjonsdisk, kopi- og garderobeinnredninger er spesial-designet av int.ark. Møbleringsplaner og valg av diverse møbler er gjort i tett samarbeid med PwC og deres
arbeidsgruppe. PwC har valgt helt ny teknologi i forbindelse med Free seating/clean desk hvor markedets beste løsning innen arbeidsplasser/ åpent landskap er valg. Dette med spesialdesignet stillegående bordplater og oppbevarings-skap som er knyttet opp mot egen terminal med App-funksjon.
Ellers er møbelvalg og estetikk høyt prioritert og gjenspeiles også i all kunst og utsmykning som er valgt og som vil være en del av PwC sitt fremtidige konsept. Det er også benyttet lysdesigner fra Rambøll som har vært med å velge riktig og spennende belysning i spesielle soner, bl.a. i allmenningen og i sosiale soner.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites