Oslo skatehall

Fasade Oslo Skatehall

Fasade Oslo Skatehall

Oslo Skatehall gir tak over hodet til hovedstadens mange skatere. Det flotte idrettsbygget er tilpasset brukerne, og er et viktig fritidstilbud til byens barn og unge.

Oslo Kommune, Kultur- og Idrettsbygg (KID) eier prosjektet, som er en del av en helhetlig utbygging av idrettsparken på Voldsløkka. Skatehallen er den største av sitt slag i Norge, og skal gi ungdom i Oslo et godt fritidstilbud, samtidig som det blir et samlingspunkt i byen.

- Dette er en hyllest til et standhaftig undergrunnsmiljø, som endelig får sitt eget samlingspunkt, sier Rambølls prosjekteringsleder Magnus Nilsen Haugland.
Rambøll har bidratt med et skisse- og forprosjekt som brukes som underlag for totalentreprise, og vært inne med landskapsarkitektur og alle tekniske fag.

Skaterne i fokus
Gjennom et spennende arkitektonisk uttrykk, gode tekniske løsninger og et gjennomtenkt konsept, har Rambøll i samarbeid med DARK Arkitekter prosjektert en hall som vil kunne tilfredsstille byggherrens og brukernes krav og forventinger. Det har blitt lagt vekt på å utarbeide en fleksibel hall, hvor brukernes ønsker og behov er satt i høysetet.

- Vi kjørte flere workshops med skatere for å få deres innspill, høre mer om hva de trenger og lære om hvordan de vil bruke anlegget, forteller Haugland.
- Dette har vært et utrolig morsomt prosjekt rent faglig, men spesielt gøy er det at brukerne har vært så engasjerte og takknemlige. Det føles virkelig som at vi har bidratt til noe bra her, sier han.

Oslo skatehall sto ferdig i januar 2017.
Du kan lese om åpningen av Oslo Skatehall her.

Her ser du en video om skatehallen fra Bymiljøetaten i Oslo:

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites