Orkla Confectionery

Orkla Confectionery

Orkla Confectionery

Kontakt

Bård Sandberg

Bård Sandberg

Senior prosjektleder
T: +47 406 06 506

Nidar er ett av Norges største sjokolade- og godterimerker. Hver dag blir tusenvis av sjokolader, seigmenn, lakris og karameller til på Nidar-fabrikken på Bromstad i Trondheim. Gjennom flere år har Orkla Confectionery & Snacks Norge leid eksternt lager for Nidar i Dora-bunkeren på Nyhavna i Trondheim, og Nidars godteri- og sjokoladeprodukter har blitt fraktet de tre kilometerne fra fabrikken og ned til lageret fortløpende med lastebiler. Når nytt lager sto klart i august 2022, ble det slutt på dette.

Øst for Nidar-fabrikken er det reist et nytt og energieffektivt lager for både råvare og ferdigvare. Basert på Rambølls ekspertise og totalkompetanse, fikk vi rollen som byggherrerådgiver for bygg med tekniske systemer. I prosjektets tidligfase bisto vi med vår ekspertise i utarbeiding av kontraktstrategi og tilbudsgrunnlag for totalentreprise bygg samt deltakelse i kontraktsforhandlinger. I byggefasen har Rambøll blant annet bistått med prosjektledelse, som byggherreombud og vært koordinator for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-KU). I tillegg har Rambøll bistått med miljøledelse og uavhengig kontroll for fagene geoteknikk, bygningskonstruksjon, brann og bygningsfysikk.

HENT AS har vært totalentreprenør for oppdraget. Innledningsvis samarbeidet vi også med arkitekt Meter Arkitektur AS i utarbeidingen av tilbudsgrunnlag for totalentreprise bygg.

Godt samarbeid for å sikre prosjektets måloppnåelse

Når et helt nytt og moderne lager nå er reist rett ved Nidars fabrikk, gir dette en helt annen fleksibilitet enn tidligere. Lageret gir bedret varelogistikk med logiske løsninger for hvor varer kommer inn og ut. Det har vært fokus på å skape et godt arbeidsmiljø og bedre fasiliteter for Nidar sine medarbeidere, og å sikre en mer helhetlig bedriftskultur.

Orkla Confectionery og Snacks har klare bærekraftsambisjoner, og det var derfor viktig at det nye lageret bidrar til å redusere Nidar sitt klimaavtrykk. Rambøll kom med innspill til miljøtiltak og bisto blant annet med kostnadsanalyser opp mot miljøeffekter. Sammen med oppdragsgiver kom vi fram til en omforent plan om hvilke miljøkrav som skulle settes, som blant annet innebærer at energiforbruket reduseres og miljøvennlige energikilder tas i bruk. I tillegg vil Nidars CO2-utslipp gå betydelig ned ved at lastebiltransport mellom fabrikk til lager kuttes.

Prosjektet har vært preget av godt og tett samarbeid med Nidars prosjektorganisasjon. Gjennom felles prosesser sørget Rambøll for å ramme inn prosjektet i henhold til ønsket form og innhold, og å forankre konkurransegrunnlag mot kundens organisasjon. Det har også vært viktig å ivareta lokale interesser, kommunale krav og å skape en felles forståelse for behov med nabokontakter.

Byggearbeidet startet opp våren 2021, og lageret sto klart høsten 2022.

Tjenester levert:

  • Utarbeiding av tilbudsgrunnlag for totalentreprise bygg
  • Bistand kontraktsforhandlinger
  • Bistand prosjektledelse i byggefase
  • Byggherreombud bygg + teknisk og SHA-KU
  • Miljøledelse og uavhengig kontroll for fagene geoteknikk, bygningskonstruksjon, brann og bygningsfysikk.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites