Nye Ny-Krohnborg

For prisbelønte Ny-Krohnborg har Rambøll vært arkitekt sammen med Arkitektgruppen Cubus, og i tillegg stått for prosjekteringen av de tekniske fagene.

Prosjektet «Ny-Krohnborg - senter for oppvekst, idrett og kultur» ble tildelt Bergen kommunes Arkitektur- og byformingspris i 2012. Prisen tildeles bygg og anlegg som i samspill med omgivelsene tilfører stedet nye kvaliteter i innhold, formgiving og materialbruk.

Ny-Krohnborg – fra verneverdig skole til moderne bydelssenter

Ny-Krohnborg skole er omskapt og videreutviklet til et moderne bydelssenter med skole, barnehage, idrettshall og kulturhus som samspillende hovedelementer.

I tillegg til teknisk rehabilitering og opprustning, er det verneverdige skoleanlegget fra 1924 ombygget og tilpasset dagens undervisningsformer i tråd med Kunnskapsløftet og Bergen kommunes skolebruksplan. Konseptutviklingen og ombyggingsarbeidene har skjedd i nært samarbeid med Byantikvaren. Det har vært et krevende, men også spennende oppdrag for arkitektene.

Kulturhus og idrettshall

I prosjektet inngår et nytt bydelskul¬turhus med et bredt tilbud til alle aldersgrupper og tilpasset bydelens flerkulturelle miljø. Kulturdelen inneholder blant annet en fleksibel storsal, øvings- og aktivitetsrom, mediatek og nærmiljøkafe.

En ny idrettshall er bygget under eksisterende skoleplass og tett inntil det eksisterende verneverdige bygg. Dette har vært en krevende byggeteknisk oppgave.

Prosjektering av alle ingeniørfagene

Arkitektgruppen Cubus hadde den opprinnelige konseptideen for prosjektet og har også vært landskapsarkitekt for Ny-Krohnborg. Rambøll har hatt totalrådgivingsavtale med Bergen kommune på prosjektet og vært ansvarlig for prosjektering av alle ingeniørfagene – byggeteknikk, VVS-teknikk, elektroteknikk og IKT, brannteknisk og akustisk prosjektering.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites