Norsk Kylling AS

Norsk Kylling

Norsk Kylling

Kontakt

Johan Magnor Hansen

Johan Magnor Hansen

Prosjektdirektør Industri
T: +47 932 80 364

Våre tjenester

 

Norsk Kyllings nye slakte- og foredlingsfabrikk i Orkanger har blitt et flaggskip innen bærekraftig kyllingproduksjon.

Norsk Kylling produserer en tredjedel av kyllingen på det norske dagligvaremarkedet. Da de skulle bygge sin nye slakte- og foredlingsfabrikk, var det viktig at det ikke kun ble en ren næringsmiddelfabrikk – det skulle bli et signalbygg for bærekraftig matproduksjon og norsk landbruk. Den nye fabrikken er også en viktig del av å realisere Norsk Kyllings verdikjedestrategi.

Basert på vår solide kompetanse på industribygg og lange erfaring som tverrfaglig rådgiver, ble Rambøll engasjert for å bistå byggherre fra forprosjekt og helt frem til prosjektet var ferdig realisert. Vår bistand har blant annet inkludert prosjektledelse, prosjekteringsledelse, fagrådgivning for bygg og tekniske fag, samt energi- og miljørådgivning. HENT og Bravida var totalentreprenør for oppdraget. Arkitektfirmaet Cleve Broch AS har stått for tegningene av bygget.

Prosjektet har vært organisert og gjennomført i tråd med beste praksis for prosjektgjennomføring. Bruk av 3D-modeller og digitale verktøy var sentralt i planlegging og gjennomføring av prosjektet, og har bidratt til å heve standard praksis i bransjen. I sum har dette sikret et vellykket byggeprosjekt som ble gjennomført til riktig tid og innenfor kostnadsrammen, samtidig som alle kvalitets- og ansvarsparametere ble ivaretatt.

Et energikonsept i verdensklasse

Industriprosesser er energikrevende, og å sikre gode, bærekraftige løsninger for energibruk er derfor sentralt for å lykkes med grønn omstilling av industrien. Med ambisjon om å bygge verdens mest energismarte produksjonsanlegg, har Rambøll bistått med å utvikle et energikonsept som sikrer at klimagassutslippene fra fabrikken er redusert med tilnærmet 100 prosent.

Energikonseptet innebar flere innovative og fornybare energiløsninger i fabrikken: En ny spillvarmeledning forsyner fabrikken med energi fra et nærliggende smelteverk. Dampproduksjonen er elektrifisert og energilagring sikrer energigjenvinning og effektutjevning. Taket er dekket med solceller, som forsyner fabrikkens administrasjonsbygg. Det er etablert et sjøvannsinntak som sikrer energieffektiv kjøling. Fabrikkens energisentral er også bygget slik at den kan utveksle energi med andre aktører i området. Smart styring av energibruk og energianskaffelse er også en sentral del av energikonseptet.

I 2020 ble Norsk Kylling nominert til Næringslivets klimapris for utvikling og bygging av slakte- og foredlingsanlegget i Orkanger, med begrunnelsen at det setter en ny miljøstandard innen global næringsmiddelindustri.

Viser frem en mer bærekraftig verdikjede

Norsk Kylling har som mål å skape en mer bærekraftig verdikjede for matproduksjon, hvor god dyrevelferd for kyllingene står i sentrum. Den nye fabrikken mottar derfor kun mer saktevoksende kylling av rasen Hubbard som selges under merkevaren Solvinge i REMA 1000 butikker over hele landet. Hubbard er en saktevoksende kylling som har bedre appetitt, sunnere helse, er mer aktiv og frisk - noe som sikrer bedre dyrevelferd.

I arbeidet med å gjøre verdikjeden mer bærekraftig, utnytter Norsk Kylling 100% av biproduktene av kyllingen etter foredling. Fabrikken på Orkanger har et eget biproduktbygg, som transporterer biprodukter fra kyllingproduksjon til andre aktører. Blant annet skal disse produktene benyttes til dyrefôr.

Som en del av den nye fabrikkens konsept har Norsk Kylling bygget et visningssenter, der besøkende kan se hvordan produksjonen foregår og lære om verdikjeden. Det ferdige anlegget har derfor en 60 meter lang korridor i inngangspartiet hvor det er bygget opp en utstilling som visualiserer produksjonsprosessen og landbrukets rolle. Det er også bygget en egen visningsgang med vinduer hvor besøkende kan se rett inn produksjonslokalene, og et auditorium med plass til 250 personer der Norsk Kylling kan fortelle om og vise frem hele verdikjeden.

Den nye slakte- og foredlingsfabrikken er tilknyttet nesten 150 bønder i Midt-Norge, og har doblet Norsk Kyllings slakte- og foredlingskapasitet i området. Dermed har prosjektet også nådd sin målsetting om å bidra til økt konkurransekraft og økt merverdi i verdikjeden.

Slakte- og foredlingsfabrikken sto klart for prøvedrift i mai 2021, og var i full drift fra november 2021.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites