Boligfelt i naturskjønne omgivelser på Dvergsnes

Dvergsnes boligområde

Dvergsnes boligområde

Kontakt

Marit Loland Tveit

Marit Loland Tveit

Seksjonsleder 3D og GIS
T: +47 907 82 893

Som et ledd i offentlig godkjenning av bebyggelsesplan har Rambøll bistått Skanska Bolig i å visualisere planforslaget.

Kommuniserer innhold i planene på en effektiv måte

Presentasjonsfilmen er basert på en stor 3D-modell som inkluderer omkringliggende omgivelser med Kristiansand sentrum, skjærgården og de store landskapsformasjonene.

Med 3D-modellen som verktøy har Skanska kunnet kommunisere planlagte løsninger og konsekvenser av disse med kommunen på en effektiv måte. I forbindelse med offentlig godkjennelse av planen har filmen blitt utarbeidet sammen med flere stillbilder for å fremvise planen til myndigheter, naboer og kommunens innbyggere for øvrig.

Presentasjonsfilmen legger vekt på blant annet nærhet til attraksjoner og kommunal virksomhet, naturskjønne omgivelser, nærhet til sjøen, kyststi rundt området og tilrettelegging av uteområder til rekreasjon og fritidsformål.

Rambøll Norge AS

Rambøll Norge AS
Fakturamottak: Postboks 190 Økern, 0510 Oslo
Besøksadresse: Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00
Fax:22 51 80 01

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre nettsider

Andre nettsider