Nytt Nasjonalmuseum

Det nye Nasjonalmuseet på Vestbanen i Oslo blir et kulturbygg i verdensklasse. Rambøll er komplett flerfaglig rådgiver i alle tekniske fag.

Det nye museet for kunst, arkitektur og design blir et ikonisk bygg i hjertet av hovedstaden. I tillegg til å være en utstillings- og formidlingsarena på internasjonalt nivå, blir museumsbygget et landemerke i Oslo. Arkitektene Kleihues + Schuwerk har tegnet museet med en lysende alabasthall som et stort horisontalt element, noe som gir bygget et slående arkitektonisk uttrykk.

Bygget skal være et forbildeprosjekt på klima og energi, og målet er 50 prosent reduksjon av klimagassutslipp gjennom byggets levetid.

Unike tekniske løsninger
Med noen av landets viktigste kulturskatter innenfor dørene stilles det spesielle og unike krav til de tekniske løsningene i bygget. Kunstobjekter kan være sensitive for lys, temperatur og vann, og krever også unike sikkerhetsløsninger. Dette gjør at elementer som ventilasjon, lysinnslipp og brannsikringstiltak må spesialtilpasses, samtidig som et høyt sikkerhetsnivå blir ivaretatt.

De tekniske utfordringene krever nytenkning og ingeniørkunnskaper på toppnivå. Rambølls prosjektteam er ledet av våre fremste ressurser innen kulturbygg i Norge, Danmark og Storbritannia. Byggingen er i gang, og i 2019 kan de første besøkende entre dørene.

Du kan følge byggingen av Nasjonalmuseet på deres Facebooksider her.

Mer informasjon om Prosjekt nytt Nasjonalmuseum finner du på Statsbygg sine nettsider.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre nettsider

Andre nettsider