Moelv – ny togstasjon og sentrumsgate

Moelv stasjon

Moelv stasjon

Kontakt

Per Finborud

Per Finborud

Seksjonsleder
T: +47 934 83 862

Rambøll har vært en sentral bidragsyter for to viktige byutviklingsprosjekter i Moelv: Vi har stått for prosjekteringen av et nytt togstasjon, og et nytt sentrumsgate med tilhørende gatetun som binder disse sammen.

Rambøll har stått for prosjekteringen av nye Moelv stasjon langs Dovrebanen. Parallelt med utbygging av Moelv stasjon prosjekterte Rambøll også en sentrumsgate som lenker stasjonen sammen med den nye rundkjøringen syd i Moelv sentrum, og et nytt gatetun som forbinder Storgata med stasjonsområdet.

Oppgradert og utvidet stasjon med gode parkeringsmuligheter

Stasjonen har fått to nye plattformer forbundet med en ny undergang med et trappe- og heishus som også fungerer som innebygde venterom for de reisende. Området omfatter dessuten to nye stasjonstorg for publikum med beplantning, sykkelparkering og sitteplasser. Tilknyttet stasjonen er det lagt til rette for to større parkeringsplasser for pendlerparkering og en såkalt «kiss’n’ride» (av- og påstigningsplass for reisende) på cirka 3500 m2.

Moelvs historie kombinert med spennende lysdesign

I utviklingen av det nye anlegget var det viktig å formidle noe av Moelvs historie som vokste frem rundt stasjonen og sagbruket som i dag utgjør Moelven industri tilbake til 1800-tallet. En av ideene bak utformingen var gjenbruk av gamle elementer på stasjonsområdet. Dette har dessuten et miljøaspekt, samtidig som Rambølls rådgivere ønsket å trekke noe av det opprinnelige med seg inn i det nye anlegget.

I trappe- og heishusene har det vært stort fokus på lysdesign. Utstrakt bruk av glass i kombinasjon med LED-lys skaper en unik atmosfære, samtidig forventes at kostnader til drift og vedlikehold på lysanlegget kan reduseres med over 50 prosent på grunn av LED-lysene.

Kvalitet gjennom utradisjonelle løsninger

I stasjonsprosjektet skulle mange funksjoner løses side om side. En jernbanestasjon legger mange krav og føringer både til tekniske og funksjonelle løsninger. Jernbaneverket ønsket å investere i et anlegg som tilbyr de reisende kvalitet og har vært med på å prøve nye og utradisjonelle løsninger. Dette har gitt rom for gode utearealer tilknyttet stasjonsanlegget som gjør stasjonen til et viktig møtested og skaper identitet på Moelv.

Estetisk og funksjonelt løft av Moelv sentrum

Nytt gatetun og utviklingen av sentrumsgata har vært viktige bidrag til å sy byen sammen, heve kvaliteten på uterommene og bidra til estetisk og funksjonelt løft av sentrum. I gatetunet er det gitt bedre plass for fotgjengere med blant annet bredere fortau, sitteplasser og beplanting med godt soleksponert plassering.

I sentrumsgateprosjektet har det vært et tett samarbeid med leietakere og gårdeiere. Trafikkbilde og parkering har vært sentrale temaer. Tross ombyggingen var de berørte leietakere strålende fornøyde og deres omsetting har økt etter ferdigstillelse, samtidig som kommunen har fått den sterke tverrforbindelsen mellom handlegata i Moelv og togstasjonen som de etterspurte.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites