Belysningskonsept for Vollebekk

belysningsplan for vollebekk, lysdesign

belysningsplan for vollebekk, lysdesign

Kontakt

Per Øyvind Løbach

Per Øyvind Løbach

Senior Lysdesigner MNL, Seksjonsleder Lysdesign
T: +47 934 68 106

Våre tjenester

Rambøll har utarbeidet belysningskonseptet for det sentrale gangstrøket på Vollebekk i Oslo.

Vi har utviklet et helhetlig belysningskonsept for Vollebekk i Oslo. Konseptet baseres på utvikling av et nytt by- og boligområde på Vollebekk. Området har også blitt integrert med Hovinbyens urbane struktur. Belysningskonseptet har lagt vekt på et brukerorientert belysningsanlegg som skal integreres både med Hovinbyens transformasjon, og ha sammenheng både med Oslo sentrum og "grønn åre" nord og sør i området. Med bakgrunn i dette endres belysningens karakter fra industrielt preg til urban tilnærming, der det legges til rette for ulike bruksområder.

Belysningskonseptet er blitt laget etter invitasjon fra Oslo kommune, bymiljøetaten, som deltagelse i paralelloppdrag.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites