Belysning av Kraftmaster

Kontakt

Kathrine Hjelmeset

Kathrine Hjelmeset

Senior Lysdesigner MNL
T: +47 951 67 981

Våre tjenester

Rambøll har utført effektbelysning av kraftmastene ved innseilingen til Svelvik.

Svelvik Næringsråd har utarbeidet en strategisk næringsplan med formål om fornyelse og vekst i befolkning og næringsliv. Dette strategiarbeidet har resultert i 12 konkrete prosjekter hvorav ett av disse innebærer bruk av lys. Målsettingen med dette prosjektet var å øke synligheten, samt å skape trivsel og identitet.

I forbindelse med Svelvikspillet 2012 ble det arrangert en prøvelyssetting av to kraftmaster i Svelvik. Rambøll hadde ansvar for lysdesign og gjennomføring av prøvelyssettingen. Kraftmastene er plassert på hver side av Svelvikstrømmen, og ideen er at mastene indikerer styrbord og babord side av innseilingen. Mellom tre og fire hundre mennesker møtte frem da høyspentmastene ble tent, med nedtelling av ordføreren i Svelvik.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites