Dagslysberegninger for Støperigata 18

Støperigata 18, Stavanger

Støperigata 18, Stavanger

Våre tjenester

Rambøll har utført dagslysberegninger i Støperigata 18 i Stavanger, på vegne av Profier AS.

Støperigata 18 i Stavanger består av fem nye boligblokker med leiligheter av varierende størrelser. Rambøll har utført dagslysberegninger av gjennomsnittlig dagslysfaktor (DF) og vurdert dagslyssituasjonen for de ulike leilighetene, i tråd med TEK10. Prosjektet utføres i samarbeid med A-Lab arkitekter. 

 

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites